מכתב ברכה

פרק ד • כניסות

מכתב מאת אליעזר קפלן (גזבר הסוכנות היהודית) / עמ' 92-91

חברים יקרים,

לא אוכל, לצערי, להשתתף במסיבת יובל עשר השנים למפעל התיישבות האלף. בזמנו היה זה נסיון להתיישבות בתנאים מיוחדים ובדרכים השונות במידת-מה מאלו לפיהם נהגה ההסתדרות הציונית בעבודות התיישבותה מהתחלה.
אם אמנם לא התאמתו במלואן התקוות שתלו אז בשיטת התיישבותזו, הן מסיבת השטחים המצומצמים והן מסיבת האכזבה בהכנסות התפוחים המוזהבים, בכל-זאת אין לבטל את הערך הישובי הרב של התיישבות האלף, את הנכס הגדול שנוצר הודות לפעולה זו ואת המפעל החלוצי והנסיון הקשה בו עמדו חלוצינו, נושאי התיישבות זו.
אהיה לכם אסיר תודה אם תמסרו את ברכותי לכל השותפים במפעל זה: ליוזמים, למספקי ההלוואות ובעיקר למתיישבים, שנשאו על גבם באחריות ובתוצאות של המפעל הזה, ואת איחולי שימשיכו בעבודתם עד צאתם למרחב.

בברכה רבה
שלכם
אליעזר קפלן