ירקוני (גרינשטט) שרגא

לזכרם • כניסות

1897 - 1982

בן גיטל וזאב
אבא נולד באוקראינה. בשנת 1897. בן 23 עוזב אבא את ארץ הולדתו ועולה לארץ-ישראל. בארץ מתיישב בשכונת בורוכוב שברמת-גן, שם הכיר את רבקה ונשא אותה לאישה . משם עברו לאחר מספר שנים לכפר-סבא, שם גרו אצל משפחת זטלר, עד שהגיע היום המאושר שבו הורינו וקבוצת הראשונים באו לצופית, לבנות בה את ביתם ועתידם להם ולשתי בנותיהם ובהמשך זכו להולדת זאביק ובני.
לא קלה הייתה ראשית הדרך ואבא בעזרת אימא מפתחים את משקם ולקיום המשפחה יוצא אבא, לעבודת חוץ ויחד עם העבודה ניהל אבא מאבק עיקש למען עבודה עברית מאורגנת ועל כך ''זכה'' לשבת בכלא ולהפסיד את מקום עבודתו.
ב 19.10.32 נבחר כחבר בוועדת הפרצלציה של פרדס צופית והיה גם חבר בוועדת ההגרלה של החלקות שנערכה ב 22.11.32.
כאדם שנושא החינוך יקר לליבו, היה אבינו חבר בוועדת החינוך. בביתנו גר אברהם גור המורה הראשון של בית הספר בצופית וגם ישיבות וועדת החינוך התקיימו נערכו בביתנו.
אבינו, שרגא, איש תמים וישר, עבד קשה במשק ותמיד שמח במה שהייה לו.
יהי זכרו ברוך
ילדיו: צפורה (מרגולין), זיוה (אבישב) ,זאביק ובני.

1Y9