פרוטוקול מס' 27 מתאריך 22.10.15

פרוטוקולים • כניסות

פרוטוקול מס' 27 מתאריך 22/10/15

משתתפים: ישראל אברמסון, , אלדד אלרון, דב אבן, עינת פרנץ ומשה גרינפלד.
מוזמן: קב''ט המועצה – יואב סבן.
נעדר:  עודד נפתלי, עומר היימן .
ועדת ביקורת: יגאל גדרון


על סדר היום:
1. אישור פרוטוקול
2. תחנות הסעה.
3. בטחון.
4. שונות – עמוד חשמל ברחוב האילנות, עמודי תאורה בייסבול, בן בטחון, מכתב לראש המועצה בנושא בית הספר.
5. תקציב 2016.

דיון והחלטות:
1. אושר פרוטוקול 26.
2. לאחר הגשם הראשון, התקבלו מספר פניות של תושבים להצבת תחנות הסעה בכניסה  
    למושב ובמקומות נוספים. פנייה למועצה לקבלת תחנות ההסעה נענתה בשלילה.    
החלטה: הועד המקומי יזמין 2 תחנות הסעה – עלות של 20,000 ₪ -  תחנה אחת תוצב בכניסה למושב, ושנייה תוצב ברחוב הדקל פינת השדרה.
3. בטחון- קב''ט המועצה סקר את המצב הבטחוני בכלל ושערים בפרט. עד יעבור זעם, מפקד משטרת כפר סבא אישר בע''פ את סגירת השער בצופית. הסגירה היא זמנית וניתנת לשינוי בכל זמן נתון. בינתיים ממליץ להשאיר את השער סגור – אך מבקש לפתוח אותו בשעות הבוקר – שעות הסעות הילדים לבתי הספר. דורש הצבת מעקות בטיחות סמוך לתחנות ההסעה. ממליץ לגייס מתנדבים שיסייעו בשמירה על בטחון התושבים.
החלטה: יש לפרסם לתושבים שסוכם יחד עם המועצה על פתיחת השערים בשעות הבוקר 0730 – 0830, לטובת הסעות הילדים לבתי הספר.

4. שונות :
1. עמוד תאורה ברחוב האילנות מס 15-17, עקום. לפני למעלה מחמש שנים העמוד נפגע מרכב. נבדק אז ונמצא תקין. לאחר פנייה של תושב, לפני כשבוע, נבדק העמוד עי חשמלאי המועצה ועי קבלן חשמל נוסף – ונראה שהעמוד תקין ויציב. החלטה: יש לפנות לחשמלאי המועצה לקבל זאת בכתב.
2. תאורת מגרש הספורט – מנגנון הדלקת החשמל במגרש הספורט לא תקין. עלות תיקון + הצבת לחצן הדלקה מבחוץ כ 1000 ₪. החלטה: אושר לבצע החלפת המנגנון + שעון שבת + טיימר והדלקה מבחוץ ב 1000 ₪.
3. בן בטחון: התקיימה פגישה עם החברה – נאמר להם שבגלל חוסר שביעות רצון התושבים אנו מבקשים את הפסקת העבודה. החברה ביקשה לקבל הזדמנות נוספת. אכן נראה שהם עושים מאמץ לשפר את השירות.
החלטה: יש לפנות לחברה להפחתת התשלום כמו כן להוסיף נספח להסכם בדבר הטלת קנסות לאיחורים בהתייצבות השומר.
4. הועד המקומי התבקש לשלוח מכתב לראש המועצה, בנושא בית הספר. מאחר ולא הוסכם על נוסח, הנושא יועלה בישיבה הבאה.

מפאת השעה נושא התקציב יעלה בישיבה הבאה.