בנקוביץ יעקב

לזכרם • כניסות

1900 - 1977

בן תהילה וזאב
יעקב בנקוביץ, המוכר לכולם בשם יענק'לה, היה ממייסדי המושב.
בגיל 11 עלה לארץ מרוסיה עם משפחתו, כדי לקיים את אידיאל העבודה וההתיישבות בארץ-ישראל.
אך דרכו לא הייתה קלה, בגיל צעיר בעודו נער התייתם מאימו, שנפטרה ממחלת הקדחת. בשנים שלאחר מכן עבד כפועל בפרדסי פתח-תקווה עד שעבר לשרון והיה ממייסדי מושב צופית.
גם כאן ההצלחה לא האירה לו פנים: פרות שמתו, פרדסים שלא נתנו תמורה בזמן מלחמת העולם, אך היה צריך להמשיך לעבדם וכן גם בעיות בריאות שהיקשו על הפרנסה.
למרות כל זאת, הוא תמיד היה שמח בחלקו, לא התלונן והמשיך לעבוד באהבה ומסירות.
הוא היה היחיד מבין כל חברי המושב, ששמר על המסורת בבית והלך כל שבת לבית-הכנסת
בשדה-ורבורג, בכדי להיות נאמן לשורשים.
הוא היה ''הולך תמים ופועל ודובר אמת בלבבו''.

FJx