למצב בהתיישבות האלף

פרק ב • כניסות

יש להצטער על כך, שועד המושבים לא עזר להתיישבות האלף בגמר המשא-ומתן בדבר סידורי התקציב, אף על פי שהיה פעיל בהתחלתו של המשא ומתן. מתפקידיו היה לעמוד כל הזמן על המשמר, רבות מצד מוסדות ההסתדרות, ונוכחנו שהמרכז החקלאי אין לו השפעה מספקת על המוסדות המשקיים שלנו.
כמעט שבלתי אפשרי היה לקיים פגישה בין הנהלת ''ניר'' ובא-כוח ''המשביר'' לסידור שאלות הקשורות בשניהן. במצב כזה נתקלנו גם כשכבר הגענו לידי הסכם עם בנק הלוואות ולא יכולנו להסתדר עם ''ניר'', מפני שהיא דרשה מידנו התחייבויות, שקשה היה לעמוד בהן.
אין מי שידריך את המשקים. ברית-הפיקוח הצרכנית שומרת על ענייניה: ברית-הפיקוח האשראית שומרת על ענייניה וברית-הפיקוח החקלאית אינה דואגת אלא למצבנו התקציבי בלבד, ואילו השגחה משקית מרכזית איננה. המרכז החקלאי כמעט ואיננו קיים בעניינים אלה, אין לו שהות להקיף הכל והמשקים סובלים. זמן רב מתבזבז עד שעניין בא על סידורו וההוצאות גדלות והולכות. יש צורך להכניס סדר בדרך הריכוז.
מצב התיישבות האלף קשה מבחינה אובייקטיבית, אך לא נכשלנו בה. אדרבא, החברים הגיעו לחסכונות גדולים המושקעים במשק, ולו הייתה בידנו תכנית רציונלית לקידום המשק, היינו יכולים במשך השנים הבאות להגיע לידי כך שנתקיים על המשק. תהא זו טעות מרה, אם המוסדות יחשבו, שתפקידם נגמר במתן-הלוואה להתחלת משק-עזר. התחלה זו צריכה ביסוס ומתן אפשרות להקמת משק, שאם לא כן נעמוד לאחר זמן לא רק בפני מצב מסובך, אלא אף לא תהיה אפשרות להמשיך. תנועת המושבים צריכה להיות ערה למצב זה. הועדה המשקית צריכה להיכנס לעובי הקורה של העניינים ולהיות גורם במוסדות המרכזיים. עלינו להגביר את כוחנו מבפנים, להכניס את אנשינו למוסדות, ועל ידי כך תינתן לנו האפשרות להסביר את נענינו ולפעול לטובת המשקים.