מרכז הבעיות-תוספת קרקע

פרק ד • כניסות

א. הרצפלד / עמ' 73-75

הפרשה שאנו עומדים בפניה כיום יכולה להקרא בקיצור: השלמה.
וכאשר אנחנו מדברים על השלמה, כוונתנו לחמישה גורמים: המתיישב, הקרן הקיימת, חברת המים, חברת המטעים וקרן היסוד (הסוכנות), על כל אלה מוטלת חובת ההשלמה, ועלינו לדעת מהי האחריות הניצבת לפנינו בבואנו לערוך ספירה (דיאגרמה בלע''ז) על העבר, על הנראה לעין ועל הכוחות שהושקעו להקמת הקיים מצד אחד ועל התביעה ליום המחרת מצד אחר. במידה שאני מכיר את כל הגורמים האלה, ברצוני להגיד כי נקודת הכובד היא בגורם אחד ויחיד, שהשפעתו מתפשטת לשאר הגורמים והיא הקרן הקיימת.

11 ישובים קשורים בהתיישבות האלף, מהם שניים - כפר גיבתון וגני-עם המצויים במצב קשה מאד, שתקנתם אינה תלויה בחלק הקרקעי בלבד, אבל לגבי שאר הישובים, השלמת הקרקע היא הפתרון לקידומם והדבר נראה כאפשרי. אני רוצה שהקרן הקיימת כמידת השתתפותה בראשית הדברים, כאשר פרק זה בהתיישבות יצא לאויר העולם, תדע שחובתה לחרוג מהמסגרת הצרה ולשבור בפרשה זו כל סיג הקשור בתוספת קרקע לישובים.

מכיוון שהדברים נהירים למוסד הזה, אסתפק בציון הדברים הבאים:
יש מקומות (צופית, גבעת חן כפר הס), שמצבם בהשלמת הקרקע משביע רצון, שפירושה הבראה יסודית להם; ואילו במקומות אחרים (קבוצת שילר, ''בהדרגה'', נטעים ובית עובד) נראים הדברים קשים יותר ואם אני אומר קשים יותר, אין פירוש הדבר, שבמקומות אלה אין יכולת אובייקטיבית להשלמה, משום כך אני חוזר ומדגיש: נקודת הכובד היא השלמת הקרקע.

מה שאני אומר לקרן הקיימת אני אומר גם לחברת המטעים, נעדר בכינוס זה אחד השותפים הנאמנים (הוא כעת איננו בארץ), - ה' פסמן - שהשקיע לא מעט כוחות במפעל זה. אגיד את הדברים בפני באי כוחו כאן, כדי שימסרו לו, וחזקה עליו שהוא ימסור אותם לבא כוח ההנהלה בחוץ לארץ. חברת המטעים מצווה למצוא את הדרך להשלים את המלאכה שהחלה בה, ולמסור את המטעים בכל הנקודות של התיישבות האלף, בהן השקיעה עד קרוב ל-50.000 לא''י.
ולחברת המים אומר: אין אני מקבל את הסייגים שחברת המים גורסת בשאלה זו, צריך לקיים דיון יסודי כיצד לשנות את פני הדברים ולהשלים את סידורי המים בכל אלה המקומות.

אשר לגורם הרביעי - קרן היסוד, כלומר המחלקה להתיישבות של הסוכנות היהודית, דעתו של המרכז החקלאי היא שעלינו למצוא את האמצעים להשלים את הציוד בכל אותם המקומות, שזה הכרחי, במקומות אחרים (כפר הס ורשפון) אנחנו כבר בתוך העבודה הזאת, אבל ביתר המקומות, במידה שהמדובר בהשלמה, נתבעת המחלקה לעשות את הדבר.

ולמתיישבים עצמם אני רוצה להגיד: שקדו להיות מתיישבים חקלאים במקומותיכם ותהפכו את ההתיישבות העובדת להתיישבות מלאה.
אם לפני עשר שנים, בהיסוסים רבים התחלנו במעשה זה בחלקו, הרי עם ההשלמה יוטב המצב בישובים והיא תהווה את המעשה כולו.

אני מקבל אתכם בברכה בעד הפעולה שנעשתה עד היום, ואם גם לא תתנו לנו הבטחה מפורשת לגבי העתיד, הרי אני סמוך ובטוח בפיתוח הבא, הוא יבוא בתוקף המציאות, בתוקף היאבקותנו לבנות ולהבנות מכל הכתוב והמצויר על הקירות אפשר ללמוד על הקיים, ויותר מזה אם תצאו החוצה בכפר זה, המשמש דוגמה למקומות אחרים.

הקיים הוא פתח אפשרות לסיום הנאה - והמצווה תיקרא על שם גומרה.