פרוטוקול מספר 16 מיום 15-1-2015

פרוטוקולים • כניסות

פרוטוקול מס' 16 מתאריך 15/1/15
משתתפים: ישראל אברמסון,  משה גרינפלד ,אלדד אלרון ודב אבן. עומר היימן
ועדת ביקורת:  עינת פרנץ
נציגת המליאה: אילונה זק
רשמה: אפרת ציר כהן

על סדר היום:
1. אישור פרוטוקול 15.
2. שבילי אופניים – הצגת הפרויקט ע''י אורי גרוס מ Bible Bike.
3. בית ספר צופית.
4. שטח ציבורי בסוף רחוב האילנות.
5. נוהלי השכרת בית העם.
6. שונות:
א. השתתפות בשכירות מרפאה.
ב. השכרת מועדון נוער
ג. הצעות מחיר לפיתוח אזור בית העם.

דיון והחלטות:
1. הפרוטוקול הועבר בין חברי הועד. אושר ?
2. שבילי אופניים – הפרויקט הוצג ע''י אורי גרוס מ Bible Bike. פרויקט הקמת שביל אופנים מקיף צופית יחד עם הקמת פארק ספורט באזור בית העם. ההקמה מתבצעת יחד עם תושבי המושב, מחומרים טבעיים וממחוזרים בלבד. הכל על פי תקנים ונבדק ע''י מהנדסי בטיחות. עלות הפרויקט כ 50,000 ₪. עלות ביצוע תכנון – 5000 ₪ + מע''מ.
החלטה: יש לבדוק חבות מכרזים. התכנון יוזמן מחברת בייבל בייק ולפי התכנון הנ''ל, נבקש הצעות מחיר נוספות.
3. בית ספר צופית – בפגישה עם ראש המועצה, הוא הבהיר באופן חד משמעי, שבית הספר יישאר למטרות חינוכיות. העלה שוב, בחינת מעבר תנועת הנוער לבית הספר. החלטה: יש לקבוע פגישה עם ראש המועצה, לבחון מה בדיוק הועד המקומי יקבל ועלויות פדיון המבנים.
4. שטח ציבורי משפחת גינוסר שתלה בחלקה ב' שברשותה עצי איקליפטוסים. על פי ראייה בלבד (לא בוצעה מדידה), נראה שפלשו לשטח ציבורי. כמו כן, עקב שתילה מאד צפופה, לא ניתן יהיה בעתיד, לנקות את תעלת המושב, במקום.  החלטה: יש לשלוח מכתב למשפחת גינוסר, שיעתיקו את העצים למקום אחר ויפנו את השטח הציבורי. כמו כן, עליהם לדעת שלא ניתן יהיה לנקות את התעלה וכל נזק שייגרם לחלקתם, באחריותם בלבד. כמו כן, יש לשלוח מכתבים למשפחת דרור ודרקר לגזום את גדרות החיה שלהם אשר פולשות לשטח הציבורי.
5. נוהלי השכרת בית העם. החלטה: עקב נזק שנגרם למבנה בית העם, לא ניתן יהיה להשכיר את מבני הועד המקומי לתושבים מתחת לגיל 21 ללא ליווי מבוגר שיהיה במקום. כמו כן, כל שוכר יחתום על בקשה להכרה תוך התחייבות לשלם עבור נזק שייגרם והשארת צ'ק ביטחון או מספר כרטיס אשראי. מערכת ההגברה, מקרן או מסך לא יושכרו לאירועים פרטיים. הציוד הנ''ל יהיה רק לאירועים של המושב. עלות השכרת בית העם – תושווה לעלות השכרת מועדון תרבות – 300 ₪ ליומולדת ילדים עד שעתיים שימוש.
6.
א. הועד המקומי
מעביר לאגודה סך של 400 ₪ עבור מרפאת צופית.  גן חיים החליטו לא לשלם שכירות זו. החלטה: לפנות לאגודה להקטין עלות המרפאה ושינסו להשכיר חדרים במבנה, לשם יצירת הכנסה נוספת.
ב. מועדון נוער-  נעשתה פנייה להשכרת מבנה מועדון הנוער בכיכר. כרגע אין שימוש במקום.יש לציין שהנכס הינו נכס של האגודה והועד אינו יכול להשכירו שכירות משנה. הועד השביח את הנכס בכ 100,000 ₪. במידה והאגודה מבקשת חזרה את המבנה, יש לבדוק איך הועד מקבל חזרה השקעה זו.
ג. קיבלנו 2 הצעות מחיר לתכנון פיתוח אזור בית העם. עוד 2-3 יועצי תנועה, סירבו לתת מאחר ומדובר בעבודה קטנה.. עומס עבודה וכד'.
חזי צ'צ'יק הסכים לתת הנחה של 5% להצעתו – 17000 ₪ + מעמ. הצעה נוספת שהתקבלה עומדת על 18,000 ₪. החלטה: יש לשלוח  לצ'צ'יק הזמנת עבודה.
ד. מועדון הפנאי – במבנה הסמוך לבית העם, קיים מזה 8 שנים מועדון פנאי לנוער. המועדון לא בשימוש יומיומי אך לעתים מגיעים לשם נערים. אין פיקוח במקום והמקום נראה זוועה. יש לבחון המשך אחזקת המקום. (יש עלויות.. יס, אינטרנט, חשמל וכו').
ה. ט''ו בשבט –אירוע טו  בשבט יתקיים ב 31/1/15 בגבעת בית העם. פינות הפעלה, ושתילת גינת תבלינים.
ו. דרור קרן- מופע ראשון במסגרת שיתוף הפעולה עם גן חיים. נמכרו 180 כרטיסים.
ז. לפני מספר שנים היתה יוזמה של ליליק וצביקה פסטרנק למיזם תיירותי במתחם בית העם. ביקשנו לקבל פרטים היכן הנושא נמצא. ליליק לא מצליחה לקבל תשובות מפסטרנק. החלטה: יש להוציא מכתב רשמי לצביקה להזמינו לישיבת ועד, לקבל עדכון.
ח. לבן בטחון  נשלח מכתב להפסקת מימון מוקד השמירה ע''י הועד המקומי וחזרה לאופצית התקשרות של שמירה בשער + יציאה לסיורים ליליים, מחיר של 15,000 ₪ + מע''מ.