פרוטוקול דצמבר 2019

פרוטוקולים • כניסות

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מתאריך: 3/12/19
משתתפים: משה גרינפלד, עמי לזר, עודד נפתלי, עומר היימן ואלדד אלרון.

הבהרה: הפרוטוקול אינו תימלול של הישיבה אלא רישום עיקרי הדברים.


על סדר היום:


1. הצעת תקציב ועד מקומי לשנת 2020
2. עדכונים שונים

דיון והחלטות:
1. טרם העלאת הצעת התקציב, עמי – נאמן התרבות בועד, מבקש לעדכן בעקרונות ועדת תרבות כפי שהוצגו בפני ועדת התרבות לשנת 2020:
א. קיימת חלוקה על פי טקסים, חגים ופעילויות שונות.
ב. ועדת תרבות תיקח על עצמה לקיים טקס זכרון ליצחק רבין.
ג. לא תהיה גבייה מתושבים בחגים: טו בשבט, עצמאות ושבועות.
ד. גבייה תעשה אך ורק עבור שימוש (במתקנים למשל) – מקסימום גבייה מתושבים תהיה 20 ₪.
ה. מסיבת פורים – גבייה מקסימלית מתושב – 70 ₪. מספר המשתתפים במסיבה יצומצם.
ו. לועדת תרבות שיקול דעת האם לגבות דמי רצינות בפעילויות, מקסימום גבייה-  5 ₪.
חברי הועד מברכים את חברי ועדת התרבות החדשים ומאחלים הצלחה.
2. הצעת תקציב – מצ''ב הצעת התקציב, שיועבר לאישור המועצה. סעיפים הוצאות לא צפויות ותב''ר כוללים את השתתפות הועד בשיפוץ גן שעשועים – 90 אלף (בנוסף לתב''ר 2019 בסך 209 אלף ₪). מעבר למבנה החדש של בית ספר לאחר השיפוץ (הצטיידות) ותקציב לשיפוץ והקמת מועדון החברים- 15 אלף שח. 
החלטה: תקציב 2020 אושר.
3. עדכון: התקיימה פגישה במועצה בנושא מועדון החברים. השתתפו: דינה קישון – ועדה לתכנון ובנייה, צפי פלד, סגן ראשת המועצה, אלי מנהל מדור רישוי. מטעם הועד המקומי – אלדד, עודד ואפרת. התוכנית הוצגה בפני הנוכחים. מבחינת המועצה, נתנו את ברכת הדרך.
4. גיל ורדי הגיש מכתב התפטרות מהועד המקומי. גילה פייג המועמדת אחריו ברשימה, לא יכולה להצטרף לועד המקומי, לאחרונה, הצטרפה לועדת תרבות. נעשתה פנייה לאריאלה ולד להצטרף לועד המקומי. על פי החוק, במידה ויש הסכמה של המועמדת יחד עם הסכמת כל חברי הועד, אין מניעה להצטרפותה.