תקציב 2015

פרוטוקולים • כניסות

Attached files:

7gH

FCc

תקציב הוועד המקומי לשנת 2015 הוגש לפרסום באתר בחודש יוני ש.ז. והוא מוגש כאן בשתי צורות: 
האחת - קובץ אקסל 
השניה - גרף בצורת עוגת תקציב - הוכן על ידי יגאל גדרון - יו,ר ועדת הביקורת - לידיעתכם ולנוחיותכם