סניטוקובסקי שמעון

לזכרם • כניסות

1904 – 1968

בן ביניה וזאב
נולד בשנת 1094 באודסה שברוסיה.
בשנות בגרותו הוא מצטרף לקבוצת ההכשרה אשר מטרתה לעלות לארץ ישראל ולעסוק בחקלאות. בשנת 1926 בהיותו בן 22 הוא עוזב את משפחתו הענפה ועולה במסגרת ההכשרה לארץ - מה שיקרא ברבות הימים ''העלייה השלישית''.
שמעון גר בעין גנים שליד פתח תקווה ומצטרף ל'' ארגון אינטנסיבי חקלאי''. לפרנסתו הוא עובד בחפירת בארות, בניין וחקלאות –'' כבוש העבודה העברית''. באותם השנים הוא פוגש את נישקה לבית פלדמן והם מתחתנים. בשנת 1931 נולדה בתם הבכורה בינה ז''ל ,
בשנת 1933 עלו על הקרקע עם הראשונים שבנו את המושב. הקימו משק חקלאי לתפארת : לול, רפת , ופרדס. שמעון עבר להיות חקלאי במשרה מלאה.
בשנת 1936 נולד בנו השני יוסי סניטקובסקי – סיני.
בשנת 1944 נולדה בתו זיוה סניטקובסקי – גוטמן.
בשנה זו, 1944, בזמן מלחמת העולם השנייה היה משבר גדול בחקלאות והוא עובד בסולל בונה כברזלן וממשיך באותה עת לפתח גם את המשק החקלאי.
כל שנות חייו ועד האחרונה שבהם הוא ממשיך לעבד את הפרדסים בעצמו וזאת במקביל לעבודתו בסולל בונה.
נפטר בהיותו רק בן 64 בשנת 1968 ממחלה קשה.
איש צנוע חרוץ ואוהב את משפחתו.
'' יהי זכרו ברוך ''.

68V