פרוטקול מס' 26 מתאריך 1.10.2015

פרוטוקולים • כניסות

פרוטוקול מס' 26 מתאריך 1/10/15

משתתפים: ישראל אברמסון, עומר היימן, אלדד אלרון, דב אבן, משה גרינפלד,.
נעדר:  עודד נפתלי, עינת פרנץ .
אורחים: ציפי לזר


על סדר היום:
1. אישור פרוטוקול
2. גישה לצופית
3. כיכר- עדכון והחלטה לגבי המשך
4. נוער - קבלת החלטה לגבי פעילות הנוער, בצופית.
5. תקציב 2015 - תכנית עבודה.
6. שונות

דיון והחלטות:
1. אושר פרוטוקול מס 25.
2. גישה לצופית – כאמור בישיבה האחרונה, התקבל מכתב ממשרד הפנים על כך שהמושב חסום לכניסת רכבים. כמו כן, התקבלה תזכורת מהמועצה על כך ובקשה לפתוח את השער עד להסדרת הנושא. עו''ד לימור ריבלין מהמחלקה המשפטית הציעה את סיועה בהסדרת הנושא, יחד עם מהנדס המועצה.
החלטה: מכתב יישלח למשרד הפנים, בקשת דחייה לשליחת התייחסות מפורטת, ולקיים, בדחיפות, פגישה עם מהנדס המועצה לקידום הנושא.
3. כיכר- עבודת הכיכר ממשיכות ונראה על פניו, שהכיכר כפי שהיא מבוצעת מסוכנת למשתמשים בכביש, כמו גם להולכי הרגל. יש לדרוש הפסקת העבודה עד לבירור הנושא. ידוע לנו שמתוכננת פגישה עם המתכנן ומהנדס המועצה אחרי חוה''מ סוכות. הועד המקומי צריך להיות בפגישה זו ולהדגיש את הסכנה בביצוע הקיים.
4. נוער – ישראל מבקש שיהיה נציג של הועד המקומי בוועדת הנוער. יש לתת את הדעת בנושא התקציב – לקיחה בחשבון את הוצאות התחזוקה שגן חיים מבקשים לחייב אותנו מדי שנה. החלטה: עומר היימן יצטרף לועדת נוער.
5. תקציב 2015 – ב 20/10/15 בשעה 21:00 תתקיים ישיבת ועד בה יועלו סעיפי התקציב הבאים: בטחון, איכות הסביבה ושכר. ישיבה נוספת בנושא התקציב תתקיים ב 27/10/15.
6. שונות –
א. התקבלה פנייה מסם פלטר לקבלת מפתחות מבנה הדואר ומבנה מועדון הפנאי. כמו כן, ביקש את הסכם העבודה של אורה – עובדת הדואר וההסכם עם חברת הדואר.
החלטה: יש לקיים פגישה עם נציגי האגודה בנושא הנ''ל בהשתתפות אלדד, עומר וישראל.
ב. בית ספר צופית. התקיימה פגישה במועצה ב13/9/15. ראש המועצה ביקש לקבל תשובה בנושא. ידוע לוועד שמתקיים משא ומתן בין האגודה למועצה בנושא החלפת שטחים. החלטה: יש לשלוח למועצה תשובה שקיבלנו את סיכום הפגישה. מאחר וקיימת הצעה של האגודה מול המועצה, הועד בינתיים לא יקבל החלטה לגבי ההצעה. יחד עם זאת, צריך לכתוב למועצה, שהועד מבקש את המבנים היבילים לטובת הנוער יחד עם החצר המרכזית – תוך התחייבות לטפל ולדאוג לניקיון וסדר החצר.
אולם ספורט – לדברי ישראל, מוטי דלג'ו נפגש בנושא עם יגאל ראובני, יו''ר עמותת הכדורעף, ואמר לו שהאולם יהיה ברשות ועד מקומי צופית לשימוש 3 הישובים.
ב 21/10/15, תתקיים אסיפת תושבים – לעדכון בכל ההתקדמויות בנושא. עד סוף אוקטובר הועד המקומי חייב לקבל תשובות (בנושא ההליך של האגודה עם המועצה) ולקבל החלטה.
ג. בדומה לשנה שעברה, התקבלה מרוני פירעם – תושבת המושב, בקשה למימון פעילות קבוצת כדורשת משותפת לנווה ימין וצופית. מצופית משתתפות 4-5 נשים. השנה העלו את דרישות התשלום. המועצה מבקשת תשלום עבור שימוש באולם הספורט, כמו כן דמי ההשתתפות בליגה המועצתית עלו ל 2550 ₪. בבקשה המצורפת לפרוטוקול, מפורטים התשלומים. בשנה שעברה  הועד השתתף במחצית עלות ההשתתפות בליגה (1250 ₪). פנייה דומה נעשתה לוועד מקומי נווה ימין. החלטה: יש לפנות למועצה בבקשה לממן את הנ''ל (לצרף את הבקשה של רוני פירעם).
ד. אגרות ביוב – בהמשך להחלטת הועד לגבות את אגרת הביוב באמצעות האגודה, נשלח מכתב למועצה על העברת הגבייה מהמועצה למושב. כל יחידת דיור תחויב ב50 ₪ כל חודש.
(יש לקבוע פגישה עם רו''ח מועלם לקבלת הצעת מחיר. לפנות למועצה לקבלת רשימת התושבים ומספר היחידות לגבייה).

הוספת קובץ / תמונה להודעה (גודל מירבי 8MB):

שלח

saving.gif

פרוטקול מס' 26 מתאריך 1.10.2015

ניתן לקבל עותק מיידי באימייל של כל הודעה חדשה, על שליחת אימייל אל tsofit.joinfml.2073@send.ipaper.co.il