פרוטוקול ישיבה מיום 21-6-2020

פרוטוקולים • כניסות

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מתאריך: 21/6/2020

משתתפים: ישראל אברמסון, משה גרינפלד, עודד נפתלי, אלדד אלרון, עומר היימן, אריאלה ולד ועמי לזר
אורחים : ערבה רייזיס, אורי רובינשטיין, איציק סימון, אלון שמיר, ניר בלומנפלד, אורן שמואלי.
בזום: שרית חנוכה, זאב רייזיס, אורלי גינוסר, סם פלטר ושי לבנון.
.

** הבהרה: הפרוטוקול אינו תימלול של הישיבה אלא רישום עיקרי הדברים.

על סדר היום:
1. גן שעשועים
2. מעברים דרך חלקות
3. פרויקט החלפת תאורת רחוב ללדים
4. תב''רים לשנת 2020 / הערכות מחודשת לאור קיצוץ בתקציב שנתי
5. מועדון חברים עדכון
6. שונות


דיון והחלטות:
1. גן שעשועים. -  תושב הגר סמוך לגן, ביקש לפתוח. תחילה ביקש להודות על ההתייחסות של הועד לבקשות של השכנים, יחד עם זאת מבקש להדגיש שמדובר במפגע רעש בלתי נסבל ולכן השכנים הגובלים בגן מבקשים להעביר את המטרד למקום אחר במושב ללא הפרעה לתושבים, מציע את אזור מרכז הגזם או  ליד בית העם.
תושב, אחד המשתמשים בגן, ביקש להדגיש שלכל אורך הדרך, היה ברור שחייבים להתחשב בשכנים, מבחינת בחירת מתקנים שלא יהוו הפרעה.
הועד המקומי מודע לכך שהשכנים שגרים סמוך לגן, מאד סובלים.
לאחר דיון יחד עם התושבים, הועד התכנס לדיון.
החלטה: הועד המקומי ער למטרד הרעש שנגרם מגן השעשועים, יחד עם זאת, מצב גן השעשועים דורש שיפוץ והחלפה (מתקני העץ לא בטיחותיים).
תוקם גדר היקפית, בגובה של שני מטרים, ושני שערים, עם מנעולים לנעילת הגן בשעות הלילה ובשבתות בשעות הבוקר המוקדמות.
כמו כן, יותקנו במקום מצלמות. תבוצע בדיקה אקוסטית וייבחן פתרון אקוסטי במקום. מתקני השעשועים יוחלפו בהתאם להצעה האחרונה שאושרה.
2. מעברים דרך חלקות – בשנים האחרונות הועד המקומי נתקל בתלונות של תושבים על כך שחקלאים עוברים משיכון בנים לחלקות חקלאיות.
שיכון בנים הוקם בחלקו, בצמוד לחלקות ב של המשקים ברחוב השדרה. בהחלטת אגודה, הוחלט שעיבוד החלקות יבוצע דרך הכניסות הראשיות למשקים.
לדברי ערבה רייזיס, משנת 1992, עת הגיעו למושב, עברו לחלקה מצפון החלקה (שיכון בנים כיום) ולכן מבקשת שימשיך כך. מבקשת לאשר כניסה לפחות מספר פעמים בשנה.
אורלי גינוסר מבקשת להגיע לפשרה בנושא שתסייע לבעלי המשקים ולא תפגע באופן מהותי בבתים בשיכון בנים.
החלטה: לאור בקשת בעלי המשקים ועל אף ההחלטה והתמרור ברחובות שיכון בנים, הועד המקומי יאפשר פעמיים בשנה, מעבר לחלקות לשם ניקיון, תוך כדי תיאום עם המזכירות והשכנים במקום , פתיחת המעבר תעשה ע''י עובד מטעם הועד המקומי.
3. פרויקט החלפת תאורת לד – המועצה פנתה לועד המקומי בבקשה שהועד יפנה לאגודה לקבלת הלוואה מהאגודה מאחר והמועצה אינה יכולה לבצע את ההלוואה למקומי, עקב צירוף מושבים נוספים לפרויקט. יואב סבן, מנהל אגף תפעול, יגיע לישיבת אגודה להסביר את הבקשה.
4. תב''רים לשנת 2020 – על אף הקיצוץ השנתי, עליו הודיעה המועצה, שימוש בתב''רים אפשרי. נכון להיום, לועד התב''רים הבאים:
מועדון נוער/שיפוץ בית ספר – 1,745,000 ₪
תיקון ליקויי בנייה מועדון: 282 אלף ₪.
גן שעשועים – 202 אלף ₪
דואר – 100 אלף ₪
תיקון חשמל האילנות – 17 אלף ₪.
כינוס ועדת כספים - ישראל, משה ואפרת יבדקו אפשרות שינויים (להפחית מהדואר לטובת גן שעשועים לאור החלטה קודמת), בחלוקת התב''רים.
כמו כן, יש לקחת בחשבון, הפחתת הכנסות משכירות גן דקל, דמי שימוש אולמות, הפחתה בהכנסה שנתית של כ 29 אלף ₪ - סה''כ ירידה בהכנסות של כ 45 אלף ₪.
5. הקמת מועדון החברים מתקדמת. מבקשים להתקדם גם עם רצפת פנים, לבצע מדה מתפלסת ברצפת המקום. מבקשים תוספת של תקציב לטובת הפרויקט.
החלטה: אישור לתוספת של 5000 ₪ לתקציב – סהכ תקציב 20,000 ₪.
6. שונות – סיירת הורים. לאור האכזבה שאין היענות מספקת להקמת סיירת הורים, לא תוקם, לעת עתה, סיירת הורים.