פרוטוקול ישיבה מיום 3-5-2020

פרוטוקולים • כניסות

  פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מתאריך: 3/5/2020

משתתפים: ישראל אברמסון, משה גרינפלד (באמצעות זום), עודד נפתלי, אלדד אלרון, עומר היימן, ואריאלה ולד.
נעדר: עמי לזר
אורחים (באמצעות זום): שי לבנון, נאוה סימון, דפנה טלר, בן חייט, חני בן גרא, אלון שמיר, עומר ואילונה בן פזי, ניר בלומנפלד רותם נרדי בוטל, מרתה יפה.
.

** הבהרה: הפרוטוקול אינו תימלול של הישיבה אלא רישום עיקרי הדברים.

על סדר היום:

1. חנייה ברחובות שיכון בנים
2. שיפוץ גן שעשועים – עדכון
3. שיפוץ בית ספר – עדכון
4. תברים 2020 – עדכון
5. לג בעומר ושבועות
6. שונות – הקמת סיירת הורים
דיון והחלטות:
1. התקבל מכתב אנונימי מתושב מודאג על כך שלא ניתן לחנות ואו לעבור ברחוב הגפן מאחר וכולם חונים לרוחב הרחוב ולא משתמשים בחניות הפרטיות.
ברחוב הגפן יש למספר בתים, דיירים ולכן קיימים בתים עם ארבעה כלי רכב, ומצוקת החנייה אכן קיימת. לפני מספר שנים בוצעו שינויים ברחובות ואף הצרו את הרחובות וצמצמו את אפשרויות החנייה.
מבחינה חוקית, אין לועד סמכות לאכוף. הרחוב הינו ציבורי ופתוח לכולם.
האפשרויות העומדות בפני הועד:
• לפנות לתושבים שגרים ברחוב ולבקש שיחנו בחניות הביתיות ואם לא, שיחסמו את החנייה שלהם ברכבם או יחנו ברחוב האילנות או ליד אנדרטת השואה.
• לבחון הקטנת איי הגינון ברחוב.
• מדרכה מונמכת הצמודה לבית הראשון מכיוון רחוב השדרה מזרח, לבדוק אפשרות חנייה על חצי מהמדרכה.
2. גן שעשועים – עדכון. תקציב שיפוץ גן השעשועים נעצר. תושבי הרחוב, הגרים צמוד לגן, סובלים מהרעש בכל שעות היממה. מבקשים לבחון מספר אפשרויות:
• טיפול במפגע הרעש מכיוון גן השעשועים.
• העברת גן השעשועים לאזור אחר / במקום פינת הגזם.
• העברת גן השעשועים ליד מועדון התרבות.
אחד ממשתתפי הישיבה, ביקש לציין שהמתקנים זקוקים לשיפוץ ומלבד גן זה, אין פתרון לילדי המושב.
כמו כן, יש לציין, שמתקני העץ במצב לא טוב ולא ברור אם יעברו את הבדיקה השנתית.
חברי הועד המקומי מבינים, את בעיית הרעש הנובעת מקרבת הגן לחצרות הבתים יחד עם ההבנה שיש צורך בגן שעשועים תקין, לילדי המושב.
החלטה: תקציב הועד לפרויקט זה 300 אלף ₪ (מתוכו תב''ר מהמועצה), יש לבחון את האפשרויות שהועלו – התושבים יבדקו עלויות העברת מיקום הגן – פיתוח האזור + מתקנים, הועד יבדוק פתרון אקוסטי – קבלת חווד אקוסטית ממומחה -  עלות של כ 5000 ₪. כמו כן, לבדוק עלות גדר בגובה של שני מטרים ונעילה.
3. שיפוץ בית ספר – הועברו תיקונים אחרונים למסמכי המכרז. ממתינים לבדיקת נושא הביטוח. בנוסף להסכם שייחתם עם המועצה חשוב לקבל התחייבות של ראשת המועצה להעברת הכספים.
4. תב''רים 2020 – עקב משבר הקורונה, נציגי המליאה עודכנו שתברים יידחו לשנת 2021, צריכים לבדוק את הנושא מול המועצה. בישיבה קודמת של הועד (16/2/20) התב''ר ''נצבע'' למספר פרויקטים – תיקון תשתית תאורת רחובות, ביצוע תיקון הסדקים במועדון תרבות ושיפוץ מבנה הדואר.
5. תרבות – הוצאות חג העצמאות היו, לאור המצב, כ 7200 ₪. ל''ג בעומר לא ייחגג ויש להודיע על כך לתושבים. חג שבועות – צריך לבדוק את הצרכים לחגיגה ולא להתחשב בתקציב הראשוני שנקבע, אנו נמצאים במצב שצריך לצמצם עלויות.
6. שונות – מתחם הבאר – מקום כינוס של נוער ומשפחות, ממליצים להוסיף מקומות ישיבה במקום ותאורה. עקב כניסת אנשים שאינם תושבי המושב, יש לחשוב על דרכים להגבלת הכניסה. הגבהת הגדר שינוי קוד כניסה.
החלטה: קוד הכניסה ישונה, תיבחן הגבהת הגדר, יוספו שולחנות קקל בבאר וגם מול גן גוזלים.
הקמת סיירת הורים – לאחר שהיו מספר מקרים של תלונות על רעש שהנוער עושה, בוחנים הקמת סיירת הורי המושב. המטרה, נוכחות הורית במושב, בסופי שבוע. עומר ירכז את הנושא. יפורסם בווטסאפ המושבי.