אורי שלמה

לזכרם • כניסות

אב מסור ואוהב, ציוני בלב ובנפש.
ספג את אהבתו לישראל ורצונו לעליה לישראל ממורו ורבו ובישיבה בפולניה בסתר בתקופה שהציונות הוחרמה וגונתה על ידי רבנים.
בדרכו לישראל עבד בגרמניה במכרות הפחם, שם נתקל בניצול מזעזע של כורי הפחם והתפתחה אצלו הכרה בכבודם ובזכויותיהם של העמלים שהביאו לפעילותו בפועל המזרחי ובין מקימי הליגה הסוציאליסטית.
עבד בסולל בונה, חבר וידיד של העובדים שכיבדוהו על היחס האנושי.
בקיאותו בתורה, בספרות ובשירה העברית, אהבתו להתיישבות היהודית העובדת היו נר לפועלו ולחייו.
תהי נשמתו צרורה בצרור החיים.

Wim