פרוטוקול מספר 48 מיום 3-1-2017

פרוטוקולים • כניסות

פרוטוקול ישיבה מס' 48: 3/10/17
משתתפים:, ישראל אברמסון , אלדד אלרון, משה גרינפלד, עינת פרנץ
ועומר היימן, עודד נפתלי
ועדת ביקורת: יגאל גדרון


הבהרה: הפרוטוקול אינו תימלול של הישיבה אלא רישום עיקרי הדברים.

על סדר היום:
1. ביטחון – מוזמנים: איל ליפשיץ מנהל אזור וסלבה
2. צהרון חדווה – אורחים: טל ודפנה הדס, רינת חייט, הגר יצחקי, מור שמיר, יפית שור.
3. בית העם – פיתוח
4. ביצוע תקציב
5. שונות
דיון והחלטות:
1. נציגי בן בטחון הוזמנו לישיבה, לאחר קבלת תלונות רבות על תפקוד השומר בכניסה למושב. עמית, רב''ש המושב הציג את הבעיות שקיימות עם השומרים. הם יושבים במבנה לא יוצאים לבדוק רכבים יוצאים או נכנסים, אפילו לא מישירים מבט לעבר הרכבים ופותחים את השער לכל מבקש. כבר הוחלפו מספר שומרים, אבל עדיין יש בעיה.  נציג בן בטחון – איל ליפשיץ, חדש בתפקיד ולומד את השטח.  מבקש לקבל נוהלים ברורים שיועברו לשומרים. במידה והם לא עומדים בהם יוחלפו. הועד המקומי שומר לו את הזכות להפסיק את עבודת חברת בן בטחון באופן מיידי, מחוסר שביעות רצון.
בטחון כללי – עמית סקר שמצב הביטחון במושב טוב יחסית.  בעוד שבגן חיים ובשדה ורבורג, בשלושת החודשים האחרונים, נפרצו מספר בתים והיו גם ניסיונות פריצה רבים, בצופית היה ניסיון פריצה אחד בלבד. בפועל, אין ועדת ביטחון פעילה במושב. אין מתנדבים.
2. צהרון – חדווה הציגה את מצוקתה בנושא השכירות. משנה לשנה מספר הילדים מצטמצם. נפתח צהרון בבית הספר יחד עם חוגים באולם הספורט שם שמשך ילדים רבים. כמו כן, עקב חוק הצהרון, ההורים משלמים סכום נמוך יותר ולכן מעדיפים לעבור למסגרת אחרת מהפרטית. שכירות בגובה 6000 ₪ לחודש, ייאלץ אותה לסגור את הצהרון. היא מאד אוהבת הילדים במושב ונהנית מעבודתה עמם. נותנת כבר מספר שנים פתרון למשפחות המושב ומאד רוצה להמשיך בכך. מבקשת הפחתת גובה השכירות. תושבים שהגיעו לישיבה חיזקו את חדווה ומבקשים לבוא לקראתה מאחר והנתינה של חדווה לילדים חשובה להם ורוצים לראות את חדווה עוד שנים רבות במושב.
ההחלטה תתקבל בהמשך.
3. פיתוח בית העם – התכנית הוצגה פעם נוספת בפני חברי הועד. חבר ועדת נכסים חגי פורת הוזמן לישיבה אך עקב מחלה לא הגיע.  החלטה: יש לבצע מספר שינויים. העברת חניית נכים לחלקו הדרומי של הכביש קרוב יותר למבנה הדואר ולתת מקום לכניסה למסלול האופניים. להפחית את מספר קומות הבולדרים למניעת הסחף במקום. ניתן לסגור את את הפרשי הגובה בקיר נמוך ולהקים במקום כמה מדרגות לעליה.  ביטול שתי חניות קרובות למשק גבראל.
4. ביצוע תקציב, מצב ביצוע תקציב עד סוף אוגוסט 2017. בחודש נובמבר צריך להעביר תקציב לשנת 2018 למועצה. יש שינוי בהכנסות בשנה הבאה ויש לקחת את זה בחשבון. לאור ביצוע 2017 ניתן להציע תקציב דומה ללא שינויים דרסטיים.
5. שונות:
• גידור באר א' – שיפוץ הבריכה. בהמשך להסכמת האגודה לממן מחצית מעבודת גידור המקום, התקבלו 3 הצעות מחיר. הצעה אחת אינה רלוונטית – מאד גבוהה. ההצעה שנבחרה של יובל אדרי, 180 ₪ למטר לגדר מתכת בגובה 2 מ' כולל חיזוקים וכוללת שער כניסה ברוחב מטר עם נעילה. יש להכין את המקום מבחינת גבהים ופסולת.
• מצלמות בגן שעשועים- בהמשך לדיונים בעל פה ובמייל הועד מאשר הצבת מצלמות בגן השעשועים בעלות של 8000ש''ח. יש לפנות לחשמלאי המועצה בניסיון לקבל חשמל מעמודי התאורה.
• שיפוץ בריכת בית העם – התקבל אישור מימון ע''י משרד הפנים בסך של 400,000 ₪ כנגד הוצאה דומה של הועד המקומי. התוכנית היא להקים מוזיאון איתות במקום והעברת הארכיון למבנה. הפרויקט הינו של האגודה בלבד. לועד המקומי אין את התקציב לביצוע הנ''ל.