גלידנר אברהם

לזכרם • כניסות

1936 – 1983
בן חיה ודב
אברהם אחי היקר לזיכרך שיר של ל. גולדברג, המביע את רחשי ליבי אליך.
הקדשה
''אל תתנני לבכות.
בכיך הנישא, ופניך רמים עד מאד-
עוד הרים, עטורי דומיית ילדותך, יעמדו
מול מקהלת שנים רחוקות.
מה עצוב אתה, כוכבים לא יקדו
ונשקו מזוזות השתיקה.
אתרוגים אחרונים רחמי השעה הזוכרת-
אל תתנני לבכות.''
אחותך שחורה

caj