פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מיום 4-1-2022

פרוטוקולים • כניסות

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מתאריך: 2022/1/4
משתתפים: ישראל אברמסון, משה גרינפלד , עומר היימן , אריאלה ולד , אלדד אלרון
ועודד נפתלי .
** הבהרה: הפרוטוקול אינו תימלול של הישיבה אלא רישום עיקרי הדברים.
על סדר היום:
1 .הצגת דוח ניצול תקציב ינואר – נובמבר 2021
2 .הצגת הצעת תקציב ל 2022
3 .שונות.
דיון והחלטות:
1 .מצ''ב דוח ניצול תקציב ינואר – נובמבר 2021 .מצב קופת הועד בעודף, ניתן לבצע
פרויקטים שתוכננו כמו, שיפור שטח ציבורי האילנות 94-92 ,הזמנת שולחן הטק בול )שולחן
משחק לידלים ולנוער שיוצב בהמשך למתקן הנינג'ה( מצב התברים הפתוחים מאפשר
החלפת מתקני הספורט ליד המועדון והחלפת החול במתחם לדשא סינטטי )יוצג בישיבה
נפרדת(.
2 .הצעת התקציב:
הכנסות הוקטנו ב 85 אלף ₪. ועדת ותיקים העבירה בקשה לתקציב – אין ספק שבנות
הועדה, עושות עבודת קודש והפעילות מקסימה ורבת משתתפים.
ותיקים – יועלה מ5000 ₪ ל8000 -- ₪ יש סיוע תקציבי גם מהמועצה.
ביטוח – פרמיית פוליסת הביטוח עתה השנה, עקב 3 תביעות שהוגשו וכן הוספת מבנה
המערבי לכיסוי.
נוער גנצ – התבקשנו להחזיר את התקציב לתקציב טרום קורונה, גן חיים יתבקשו בהתאם
ויהיה 80 אלף ₪ כל מושב.
שאר הסעיפים חושבו על פי ביצוע 2021 .
החלטה: תקציב 2022 אושר פה אחד ויועבר לאישור המועצה.
3 .הבוקר הופתענו לקבל דו''ח קונסטרוקטור מהנהלת האגודה. המהנדס ביקר במבנה לפני
כחודש והבוקר שלח את הדו''ח. על פי הדו''ח המבנה מסוכן לשוהים בו ולשוהים בסביבתו.
החלטה: יש להודיע באופן מידי לאורה ולתושבי המושב. יש לבחון, באופן מידי, מקומות
חלופיים להפעלת סוכנות הדואר.
ישראל אברמסון, יו''ר