נטיעות גן דקל בטו בשבט 2010 - תשע"ה

חגים • כניסות

צעדת טו בשבט יצאה ממגרש הספורט לעבר ''נפלאות החצר האחורית '' מדרום למושב. המסלול עבר בשדות ולכן לא התאים לעגלות. 
וילדי גן דקל נטעו ליד מועודן תרבות, למדו קצת על צמחים ונהנו

5 5YyDadKEKRWxfVNe06X5ANSqRyadxJJ0cDwvii01hY0481 CIC