צופית בת השלוש

פרק ב • כניסות

רק שלוש שנים עברו על צופית והישוב בגידולו ובבנינו. מפועלי פתח-תקווה יצא הארגון, ובעזרת התיישבות האלף התאחז בקרקע. ארבעים וחמש משפחות הם מלבד עשרים משפחות של ארגון חרות א' באמריקה שחלק מהם כבר באו והתיישבו בכפר, וחלקם עוד עתידים לבוא.
ניסיון זה - ערך מיוחד לו לגבי חברים מעבר לים, שלמשאת נפשם להיאחז בקרקע הושטה יד עזרה, יד נאמנה ע''י מוסדות ההסתדרות. חמש משפחות כבר נמצאות בכפר, הסתגלו לעבודה, מסדרים את משקם, עובדים בעיבוד הפרדס הקואופרטיבי, אף ניגשים לסידור יתר ענפי המשק בצורה קואופרטיבית. יש בהם מומחים לגידול עופות, שהשתלמו בקליפורניה, והראו יכולתם במקצוע זה גם בארץ. יש משפחה של שני דורות, והבן בנה בידיו את משקו וביתו, בנין נאה ומשק זעיר למופת.
גם במובן החברתי הוסיפו החברים גיוון לכפר, והצרוף מלווה בדאגה הדדית לשיפור הכפר, תוך המאמצים הגדולים להקמת המשק של הפרט, אחר יום העבודה השכירה.
רק לפני חצי שנה הייתה לנו הזדמנות להתארח בצופית, בה התקיימה מועצת המושבים. מאז חלו שינויים רבים לטובה. נוספו בניינים, בנייני ציבור חשובים: הוקם בית הספר על שתי קומותיו, בנין נאה ומשוכלל: ניכרת יד מורה כפרי, הקשור למוסד ולכפר. באלו הימים נגמר בנין המרפאה, שאף היא נבנתה במאמצים עצמיים של הכפר. עד היום היו נזקקים חברי צופית למרפאת קו''ח בכפר-סבא, אליה צריך להגיע בדרך חולות קשה.
הונחה אבן הפינה לבית העם, ובקרוב ניגשים לבנייתו. באמצעים - 1,500 לא''י - הושגו בעזרת החברים באמריקה. בנין זה יוכל לשמש גם את הסביבה כמקום לכינוסים תרבותיים. בימים הקרובים ניגשים לסלילת הכביש מכפר-סבא לרמת הכובש, והכביש יעבור את צופית. למרות מצב העבודה הקשה מאירה התקווה לבאות. ההלוואה מחברת התיישבות האלף, 460 לא''י למשפחה, לא הספיקה גם לאחר התוספת של מאה לא''י לרכישת האינוונטאר החי. עדיין העבודה השכירה ממלאה את החלק המכריע של ההכנסה למשק. והמשק דורש גם ימים שלמים, 4-5 ימים בכל חודש, והם חסרים להכנסה. והתוצאה מגיעה 4-5 לא''י לחודש. שלוש השנים הראו על יכולת משקית יוצרת ועל ליכוד חברתי נאה.
עתידה צופית להיות נקודת ישוב מרכזית בשרון הצפוני.