פגישה בזום 28-11-2021

פרוטוקולים • כניסות

דואר – לאחר קבלת הארכת השימוש במבנה הדואר והסכמה לבצע את תיקון הגג, ראוי
לבחון שוב אם הועד לא עושה טעות שלא משפץ את המבנה וחותם על הסכם עם
האגודה לגבי המשך השימוש לארבע שנים נוספות.
נוסח ההסכם – כפי שהוצע ע''י רחלי ורדי.
החלטה: הועד המקומי, בחשיבה נוספת, מבקש לחתום על ההסכם כפי שהוצג ע''י רחלי
ורדי בפגישות שנערכו יחד עם אריאלה נציגת הועד.
מייל יישלח למזכיר האגודה.
תרבות – מאחר ואין ועדת תרבות בשנה האחרונה, יישלח קול קורא למתנדבים
לפעילויות תרבות שונות. פעילויות שלא ישתבצו אליהם מתנדבים – לא יתקיימו.
ישראל אברמסון, יו''ר