פרוטוקול מספר 29 מיום 10.11.2015

פרוטוקולים • כניסות

משתתפים: ישראל אברמסון,  אלדד אלרון, עינת פרנץ, עודד נפתלי (הגיע באיחור) עומר היימן ומשה גרינפלד.
נעדר: דב אבן
רשמה: אפרת ציר כהן .

על סדר היום:
1. עדכון נזקי סופה
2. עדכון ישיבת תיאום
3. שונות
4. תקציב 2016

דיון והחלטות:
1. נגרמו נזקים רבים למושב. הגיע למושב שמאי חברת הביטוח, לראות הנזקים. לבקשתו יועברו הצעות מחיר. עצים, גזם וכד לא כלולים בביטוח. מאחר ופוליסת הביטוח לא כוללת תשתיות, אנחנו מקווים שבכל זאת נקבל פיצוי בגין הנזק. הערכה גסה לנזק (עדיין לא הסתיימה עבודת הגיזום ןפינוי הגזם) – 100,000 ₪. למועצה הועברו חשבוניות לתשלום עבור גזם, ריסוק וגיזום בתקווה שהמועצה תסייע במימון.
יש לשלוח לאגודה בקשה להשתתף בהוצאות הגזם והריסוק עקב הוצאת גזם רב מהמשקים.
2. עדכון ישיבת התיאום בין ועד האגודה ומקומי – נשלח במייל ויצורף לפרוטוקול.
3. שערים- בעקבות תלונה של עמרי פירעם בנושא גבייה דמי מעבר במושב יישלח מכתב לגזבר המועצה, שבדומה לתקופה בה המתלונן היה יו''ר ונגבה כסף לטובת רכישת שלט לפתיחת השערים, הועד המקומי גובה היום וניתן כמובן לקנות גם שלט לרכב, לשם כניסה בשערי המושב.
4. כיכר  -  הסיבוב עדיין מאד מסוכן, רכבים נכנסים למסלול הנגדי. יש לבדוק את נושא הגינון והחשמל בכיכר. יישלח מייל/מכתב למועצה בנושא הסכנה במקום.
5. מכתב בנושא בית הספר – בהמשך לאסיפת התושבים שהתקיימה ב- 21/10/15 הועד המקומי התבקש לשלוח מכתב למועצה בנושא  העברת הטיפול בנושא בית הספר לוועד האגודה. ישראל אברמסון מבקש להדגיש שלאגודה יש פרוטוקול מישיבתם ב- 7/9/2015, בו נכתב במפורש שהועד המקומי הסמיך את האגודה לטפל בנושא מבנה בית הספר.
             החלטה: יש לשלוח מכתב לראש המועצה בו ייכתב ''בהמשך להחלטת אסיפת התושבים הכללית שנערכה בצופית בתאריך 21.10.15 הועד המקומי מעביר את ניהול המשא ומתן על שטח בית הספר הישן בצופית לוועד האגודה. אנו מקווים שהמועצה וועד האגודה יגיעו בהקדם להבנה ולשיתוף פעולה לשביעות רצון כל הצדדים. (לפני שליחת המכתב יש להעבירו לאגודה לאישור). 
6. תחנות הסעה – בישיבה קודמת הוחלט להציב 2 תחנות הסעה חדשות + מעקות בטיחות – אפרת מבקשת להדגיש שאין לכך תקציב מ 2015 והועד עלול להיות בחריגה.
7. תקציב 2016
א. נוער גנצ – בדומה לשנה שעברה 80,000 ₪.
ב. תרבות – 90,000 ₪ + 25000 ₪ צפי הכנסות מפעילות תרבות (בדומה לשנה שעברה)
ג. ספרייה – המועצה מעבירה מדי שנה 3000 ₪ בשוברי קנייה, התקציב של 3000 ₪ אינו מנוצל לפיכך התקציב ירד ל2000 ₪.
ד. חוג זמר – המשתתפים משלמים 800 ₪ לשנה, קיימת השתתפות של המועצה – 6500 ₪ שנתי. 25,000 ₪ בהתחשב בהכנסות של 16,000 ₪.
ה. ארכיון – בדומה ל 2015 – 4000 ₪.
ו. אחזקת נכסים – בדונה ל 2015 – 30,000 ₪
ז. אחזקת דואר – על אף החריגה ב 2015 – יישאר התקציב 10,000 ₪.
ח. אחזקת משרד – עקב הפחתת הביצוע ב 2015 – 20,000 ₪.
ט. אחזקת בית העם – חריגה ב 2015 – העלאה ל 50,000 ₪.
י. אחזקת מועדון פנאי – בדומה ל 2015 – 2000 ₪.
יא. דואר משכורות – בדומה ל 2015 – 100,000 ₪.
יב. חשמל ותאורת חוץ – חריגה ב 2015 – יעלה ל 100,000 ₪ - ב 2016 יקודם נושא החלפת תאורת חוץ לתאורת לדים.
יג. גינון: בדומה ל 2015 – 505,000 ₪ כולל חצרנות, גינון ומים. נראות המושב חשובה מאד.
יד. פינוי גזם – בדומה ל2015 – 132,000 ₪.
טו. ביטוח – בדומה ל 2015.
טז. משפטיות – חריגה ב 2015 – העלאה ל 15,000 ₪.
יז. הנהלת חשבונות – בדומה ל 2015 – 40,000 ₪.
יח. ביוב – על פי ביצוע – 160,000 ₪.
יט. בדיקות מים ואוויר – 15,000 ₪.
כ. קייטנה בדומה ל 2015 – 250,000 ₪.

התקציב אושר ויועבר למועצה.
יש לבדוק עם המועצה את נושא החזרי אגרות השמירה – התקבל אומדן נמוך יחסית לשנה שעברה.