חגיגות 80 לצופית

חג המושב • כניסות

שנת ה - 80 למושב היתה חגיגה מתמשכת לאורך כמה חדשים והשיא היה בספטמבר 2013.

summday_1215738947 summday_9952997275 summday_3756153211 summday_6548987489 summday_2855395947 summday_9383328254 summday_1823143645 summday_9553678653 summday_6258736731 summday_2775981185 summday_4579589469 summday_8481396769 summday_4798735866 summday_3299522484 summday_5549752888 summday_4338418961 summday_8268427665 summday_5925147558 summday_8261952628 summday_8345157966 summday_7324114562 summday_7137884371 summday_8815695669 summday_8365137595 summday_6415617718 summday_7692768598 summday_3458161928 summday_7358817358 summday_4733328526 summday_7539623626 summday_8793843448 summday_4663312816 summday_2866942313 summday_4424456241 summday_4767136999 summday_2744855141 summday_7548142488 summday_2722522459 summday_8133156244 summday_7853856381 summday_9689654815 summday_9631631675 summday_5976223789 summday_1594363783