פרוטוקול מספר 49 - מתאריך 20.11.13

פרוטוקולים • כניסות

פרוטוקול מס' 49 ישיבת ועד מקומי 20/11/13
משתתפים: ישראל אברמסון, אורי שמיר, יורם יפה, עינת פרנץ, ספי אברמזון, שושי עמית ואיציק קדוש
רשמה : אפרת ציר כהן

על סדר היום:
1. אגרת שמירה
2. שינויים עקב היתר בנייה חדש
3. עדכון בנושא ביוב
4. העסקת יהודה בק
5. העלאת גובה שכירות בית העם ומועדון לימי הולדת ואירועים
6. בקשת  לסיוע כספי
7. בניית גן חדש במושב
8. מעבר בין חלקות לשיכון בנים
9. ביטול מחזור זכוכית
10. הצעת תקציב 2014
11. שונות

דיון והחלטות:
1. אגרת שמירה – החל משנת 2014 ההיטל ייקבע בהתאם לשטח הבתים ולא סכום קבוע. כל תושב יידרש לשלם לפי השטח שברשותו. הועד צריך להעביר למועצה את כל ההוצאות בגין שמירה ועל בסיס הוצאות אלה ההיטל יוטל. משכורתו של הרב''ש לא יכולה להיכלל כהוצאה. יש אפשרות להעביר חשבונית עבור שירותי שמירה וסיור.
2. שינויים עקב היתר בנייה חדש ברחובות שיכון בנים== הבנתי משיחות במסדרון המזכירות, שהחלו להיפגש עם קבלן מבצע בנושא שינויים של ערוגות גינון.
3. עדכון בנושא ביוב – הועד המקומי קיבל חיוב שנתי מתאגיד המים פלגי השרון (אשר הוקם ע''י עיריית כפר סבא לניהול המים והביוב של כפר סבא כוכב יאיר ועוד). החיוב גבוה פי 2.5 מהחיוב שהיה נהוג עד שנת 2011. ביקשנו להיפגש עם מנכל התאגיד. לפני הפגישה נפגשנו (אורי, יורם, ישראל ואפרת) עם עו''ד עמיר סגל לקבל ייעוץ משפטי. פגישה עם מנכל התאגיד התקיימה ב 19/11/13. נאמר למנכל שלוועד המקומי הסכם עם עיריית כפר סבא אשר תקף עד לשנת 2021. לפי חוק תאגידי מים, על התאגיד לקבל על עצמו את ההתחייבויות שהרשות חתמה עליהן. התנגדנו בתוקף למחיר המוצע. המנכל ביקש שנבחן אפשרות פתיחת ההסכם והעלאת המחיר ליחידה. הוא יבדוק את הנפקות המשפטית של ההסכם והאם אפשר להפר באופן חד צדדי ולשנות את המחיר.
4. העסקת יהודה בק – בקשה להעלאה נוספת (שעות נוספות)===אישרנו בישיבת הועד המקומי האחרונה תוספת ליהודה עבור כל פעם שמגיע בשישבת סכום של 70 ₪. יהודה מבקש 100 ₪.  החלטה: לא אושר. התוספת תישאר בעינה, 70 ₪ לפתיחה וסגירה בימי שישי ושבת.
5. העלאת גובה השכירות – בית העם ומועדון תרבות, בעקבות תוספת התשלום למשכורתו של יהודה בק, יש לבחון העלאת גובה השכירות. החלטה: התשלום יעלה בחמישים ₪. ימי הולדת אירועים אחה''צ (כשעתיים), במועדון תרבות 300 ₪, בבית העם 350. אירוע בשעות הערב (החל מהשעה 19:00) מועדון תרבות 550 ₪ ובית העם 650 ₪.
6. בקשת מנהלת בית ספר צופית לסיוע כספי ברכישת ציוד לאולם הספורט שבבית ספר צופית.  הועד המקומי מקיים חוגים באולם זה ללא כל תשלום של מפעילי החוגים. ענת אפרתי פנתה אלינו  בבקשה לקבלת סיוע כספי של 3000 ₪ לרכישת מתקנים לנייר טואלט וייבוש ידיים לאולם. ניתן לדרוש ממפעילי החוגים את הסכום הנ''ל מאחר ומדובר בכסף לטובת ניקיון – שמירה על הניקיון של האולם. בהסכם עם המפעילים השארנו לנו את האפשרות לחייב את המפעילים בניקיון המקום.
7. בניית גן חדש במושב הגיע מסמך מהמועצה– המועצה רוצה לבנות מבנה קבוע לגן במושב. הועד המקומי צריך לקבל החלטה היכן. אין צורך במבנה נוסף, אלא במבנה שיחליף את מבנה גן דקל הקיים – מבנה יביל. יש לשלוח מכתב למועצה על כך  ובמידה ומעוניינים, צריך לבחון האם ניתן להעביר את הגן לתקופת הבנייה למבנה מועדון הנוער בכיכר.
8. מעבר בין חלקות חקלאיות לשיכון בנים – התושבים הגרים בסמוך לחלקות קיבלו מכתב מהוועד המפרט על הדרישה של בעלי החלקות לפתוח כניסות לחלקתם משיכון בנים. התקבלו מכתבים רבים וגם חוו''ד של יועץ תחבורתי. נקבעה פגישה עם יו''ר הועדה לתכנון ובנייה וראש מדור תב''ע. ישתתפו בפגישה ב 25/11/13 בשעה 11:00, אורי שמיר יורם יפה, עו''ד אגולסקי ואפרת. לאחר מכן נקבע פגישה עם התושבים והעו''ד.
9. ביטול מחזור זכוכית – במזכירות המושב התקבלו תלונות על רעש ממרכז המחזור, של זריקת בקבוקי הזכוכית. מבדיקה שערכתי עם מנהל מחלקת תברואה במועצה, לדבריו, למדינת ישראל אין עדיין פתרון למחזור של זכוכית. למעשה הזכוכית הולכת לאותו בור של זבל שפסולת הביתית נטמנת בו... את מיכל איסוף הזכוכית לפיקדון – אנשים עוברים פותחים את הפחים ולוקחים ובינתיים עושים רעש ובלגן. אני מבקשת לקבל החלטה להוציא את המחזור הנ''ל עד שיהיה פתרון אמיתי למחזור זכוכית (כנראה אחרי שהמועצה תחתום עם תאגיד תמיר). החלטה: יש להוציא את פחי איסוף הזכוכית ממרכז המיחזור.
10. הצעת תקציב 2014 === יועלה בישיבה הבאה – לאחר בחירת ועד חדש.
11. שונות:
• דרישות תקן – איזו  9001 – אישור התקן פג לפני כשנה, יש לבחון האם אנחנו מעוניינים לחדשו. החלטה: הדרישות מיושנות ואינן מתאימות לימים אלה, הועד המקומי לא מעוניין לחדשו.
• בקשתו של עמרי לאישור הוצאת כרטיס טיסה  למדריך הנוער למשלחת לגרמניה, כהוצאה של הנוער. בפועל ההוצאה הוצאה לפני כחצי שנה ונרשמה כבר בספרים כהוצאה של הנוער. הוצאה זו מתחלקת יחד עם גן חיים = בסעיף זה אין לנו חריגה. החלטה: אושר.
• בנושא הנוער התקבלו טענות לגבי התפקוד. יש לקיים פגישה בין ועדת נוער לנציגי הועד המקומי – אורי, ספי ואיציק. כמו כן, יש להבהיר חד משמעית שפעילות הנוער חצי שנה בגן חיים וחצי שנה בצופית. המעבר אינו נושא לדיון
• אלדד אלרון כתב מסמך בו פירט על פרויקט קינון שמבקש להקים במושב. תקציב התחלתי של 3000 ש''ח == יש לציין שבסעיף גינון ואיכות הסביבה אנחנו בחריגה. החלטה: לא מאושר, ייבחן בשנת התקציב הבאה.
• מועדון נוער חדש –  החלטה: יש לזרז את האדריכלית להשלים את תיק ההיתר ולצאת לדרך.
• האגודה נקתה את אזור שער הבאר ויצרה הר של גזם במקום. חבל שלא תואם איתנו. במצב כיום אנחנו לא יכולים לפנות ולא לרסק!!! לפני כחצי שנה שני חקלאים הוציאו כמות גזם חקלאית והועד המקומי פינה על חשבונו. ניסיון לקבל את ההוצאה מהחקלאים או מהאגודה לא צלחו. החלטה: בפעם הבאה שזה קורה יש לקרוא לפקח באופן מיידי.
• דו''ח ביצוע תקציב: בישיבה האחרונה, דווח על ביצוע התקציב. אני מבקשת שוב להדגיש את החריגות. יש לזכור שכל מאה שקלים של חריגה מצטברים... צריך לדעת גם להגיד לא. כמו כן צריך לעשות חשיבה בנושא הגזם. אנחנו בחריגה של 150%. החריגות הן: תרבות, חגיגות ה80, חוג זמר (הועד עדיין לא קיבל כסף מהמשתתפים בחוג – ברגע שיתקבל לא תהיה חריגה), גינון ומים, איכות הסביבה – גזם ואחזקת בית העם ומועדון חדש.
• תביעה – הוגשה תביעה נגד הועד המקומי. נזק גוף. בחור שהגיע לחלק מנשרים בבתים במושב נפל, לטענתו, ברחוב האילנות 86, בגלל אבנים משתלבות עקומות. כלל ביטוח מטפלים בתביעה.
• גן שעשועים – מחר העבודות בגן שעשועים יסתיימו. עימאד צבע את המתקנים מאד יפה ומשטח הגומי יהיה מקסים ובטיחותי. בודק ממכון התקנים היה במקום ועימאד ביצע תיקונים לפי דרישותיו, אנו מחכים לקבל את האישור ממכון התקנים.
• האגודה אישרה זיכוי של 200 קוב מים לטובת שדרוג מגרש הספורט- מדובר ב 990 ₪.
• השתלמות רעידות אדמה – התקיימה במועצה – לא היה נציג מצופית
• התקבל מכתבו של מנכל נתיבי ישראל בנושא הצבת רמזור בכניסה למושב. מצב.
• הפגנה לטובת רמזור בכניסה – ישראל מבקש לקבל החלטה בנושא קיום ההפגנה. ההפגנה עלולה לגרום לכעס ולתוצאה הפוכה וזאת לאחר קבלת מכתב ממנכ''ל חברת נתיבי ישראל אשר מתחייב לקדם את נושא הצבת הרמזור. יורם: קבלת המכתב מהווה התקדמות. ההפגנה לא תזיק. השלטים בוטים מדי. שושי: הפגנה שקטה לא תזיק. ספי: לא יזיק.
החלטה: תתקיים הפגנה שקטה, לא יותר מדי פרובוקציות.
• ספי ביקש לעדכן שהוספה תאורה ליד השער המזרחי.
עלתה הבעייתיות של סגירת השער המזרחי בימי שלישי. לא בטוח שזה יעיל וגורם לנהגים שלא לנסוע דרך המושב. אורי מבקש לסגור את השער.
צריך לזכור שלפני כ 6 שנים, עיריית כפר סבא עתרה לקבלת צו לפתיחת השער 24 שעות ביממה. העתירה נמחקה לאחר שהגיעו להסכמה שתושבי תשלו''ז המעוניינים להיכנס דרך המושב, יקבלו אישור על כך.