שתים עשרה פיסות שלום שנרקמו על ידי נשות צופית

אירועים חברתיים • כניסות

7evIhDndsBNtwsBPRhKV5CKkCxpbr1V1ghGW6fW