קולודני שמריהו

לזכרם • כניסות

אבא נולד ב- 1905 בהורודץ שבפלף ווהלין – פולין.
אבא התייתם מאביו ובגיל צעיר הוטל עליו עול הפרנסה וקיום המשפחה. עוד בגיל העשרה החליט שהוא רוצה לעלות לארץ והחל לנתב דרכו לקראת המטרה.
אבא היה במחזור הראשון שהגיע להכשרה בקלוסובה הסמוכה למקום הולדתו, שם טופח הטיפוס של החלוץ הכובש בארץ, העבודה היתה חציבה באבן, לא לשכר אלא מטרה לשנות משהו באדם, הקושי היה לא רק בתנאי החיים אלא בזה שאין דרך חזרה - היתה הכרת שליחות, בעקבותיו הלכו אלפי חלוצים מפולין.
באוקטובר 1925 עלה לארץ והחל את חייו בירושלים – היה בין בוני האוניברסיטה על הר הצופים. בשנת 1930 השתלב בעבודה במשק קלמניה מקום שהוקם בשרון על ידי משה גרדינגר – יהודי בעל נכסים באנגליה שהשקיע כסף ומחשבה רבה בארץ והקים חווה חקלאית מגוונת – פרדסים, כרמים ורפת. אבא רכז שם את העבודה בפרדס ובהמשך ניהל את המשק עד שנמכר ובמקומו הוקם המוסד החינוכי בית –ברל.
ב 1934 הצטרף כחבר למושב צופית החל לטפח פרדס ומשק משלו בד בבד עם המשך העבודה בקלמניה – אני זוכרת את התפוזים הארוזים הנעים על גבי מסילות בקרוניות שבפרדסים משם נשלחו לח''ל.
נשא לאישה את אמי שרה לבית פיש ויחדו הקימו בית ומשק במושב, הוא המשיך לעבוד כמעט בקביעות גם מחוץ למשק בעיקר בנושאי הפרדסנות. הבית הווה מרכז לכל משפחתו שבסיועו הרב הגיעו מפולין והוא גם דאג לעזור להם להיקלט בארץ וכך נצלו מהשואה.
אני ואחותי הצעירה – רנה עזרנו בטיפוח הבית והגינה ובמשק באסוף ביצים, בחלוקת אוכל לעופות, ובחיסון העופות מפני מחלות שונות.
אבא היה פעיל באגודות פרדסנים שונות, הוא הרבה לשיר משירי ארץ ישראל בעיקר משיריו של ח.נ. ביאליק והעבודה היתה מלווה בשירה. אבא לקח חלק בעבודות ציבוריות שונות. היה מבוני ומעצבי הארץ והמדינה. העבודה היתה שירת חייו.
אבא נפטר ביוני 1989 בהיותו בן 84 .

cJP