חג הבאת הביכורים בגוש צופית - רמת הכובש

פרק ט • כניסות

גם בימים טרופים אלה ביקשו תושבי הגוש הצפוני לכפר סבא: צופית, גן חיים,שכונת אליעזר, המנוף, העוגן, שדה ורבורג ורמת הכובש את תכניתם המשותפת הראשונה  של חג הבאת הביכורים, הטכס שסודר בשדות צופית עלה על כל המשוער מראש. ואת אשר החסירו המסדרים מילא הרצפלד, שאף הוא יכול היה להסיח דעתו ולא להזכיר את התפקידים הדחופים: שמירה על הקיים, המשכת המפעל הציוני, המשכת מפעל וההגנה. אילו לו''מצב הרוח''...
- שומר מה מיום? הנראו פעמי עולים? שואל אחד המכהנים את הצופה והצופה עונה: ענה: המון אני רואה. העלו ביכורים ובואו בשערים, הבאתם ביכורים, בואכם לשלום. 
ובאמת באו בהמון. באו שלושה דוורת: זקנים, הוריהם של חלוצי המתיישבים, החלוצים והילדים, כולם נשאו ביכורים,ולא לשם נוי בלבד, אלא סלים, שקים, ארגזים,כדים ואף עגלות מתנובת הרפת, הלול הכרם, המשתלה, המכוורת, הפרדס, והשדה. 
עד מהרהנרמו ערמות מכל טוב - גמול לקרן הקיימת לישראל. בטכס השתפו כל ילדי הני הילדים ובתי הספר בישובים הסמוכים, בית הספר בצופית ומאות חברים וחברות בישובים הסמוכים. החג הסתיים עם ערוב היום בריקוד הביכורים ע''י נערות צופית וריקוד מלא-חן יופי ע''י ילדות רמת הכובש.
 בערב סודר בבית העם ע''ש מ. צוקרמן בצופית נשף, בתכנית האמנותית השתתפו ד''ר שטייניץ (פסנתר), רפפורט (צ'ילו) ואליה גולדנברג (הקראות), טרח בסידור הביכורים והנשף הח' אץ לבנדיגר. 
פורסם ב''דבר'' 1940