פרוטוקול מס' 14 מתאריך 12.11.14

פרוטוקולים • כניסות

פרוטוקול מס' 14 מתאריך 12/11/14
משתתפים: ישראל אברמסון,  משה גרינפלד ,אלדד אלרון, עומר היימן ודב אבן.
ועדת ביקורת:  שרה עזרא ויגאל גדרון
אורחים: יעל נתנזון, רפי ביכלר ועופר פישלר
רשמה: אפרת ציר כהן

על סדר היום:
1. כיכר בכניסה.
2. ניצול  התב''ר (291000 ₪) שביל אופניים – התקשרות עם מתכנן. // פיתוח בית העם התקשרות עם מתכנן.
3. תקציב 2015.
4. שינוי הצבת תמרורים וגופי תאורה.
5. דיון ראשוני  בנושא ייעוד מבנה בית הספר – העברת מוסדות ציבור של האגודה ומקומי.
6. שונות.

דיון והחלטות:
1. נכון להיום, המועצה מתכננת ומבצעת את הכיכר בכניסה במימון עצמי ומשרד התחבורה. במידה והועד יחליט שאינו מעוניין כרגע לבצע את הכיכר, לא מובטח לועד שבעתיד, הביצוע ימומן. היום, הפיתרון הזמני (כניסה ויציאה ממתחם המשתכנים, ישירות לשער הראשי) עובד ואין תקלות. אך יש לציין שמדובר היום במספר מצומצם של רכבים, מאחר והמתחם לא מאוכלס. במתחם מתוכננות להיות 17 יחידות דיור— לפחות 34 כלי רכב בעתיד. השאלה האם הועד מעוניין לבטל את ביצוע הכיכר ולהשאיר את המצב הזמני לקבוע.
החלטה: ברוב של 3 חברים כנגד 2, הוחלט להמשיך בתכנון וביצוע הכיכר ע''י המועצה. יש לקבל זמן ביצוע משוער ממהנדס המועצה.
2. ניצול תב''רים – פיתוח בית העם- המתכנן חזי צ'צ'יק הגיש הצעת מחיר לתכנון והגשת תוכניות להיתר, פיקוח עליון 17,000 ₪ + מע''מ. החלטה: יש לקבל הצעות נוספות (יגאל יעביר שמות מתכננים)
שביל אופניים – עומר הציג את החברה bible bikes, מתכנני מסלולי אופניים. יש לקיים פגישה משותפת עם החברה תוך הצגת מפה מעודכנת של המושב (מעמית – איש המים), להעלאת הצעות, לאחר מכן להציג בפני הועד.
3. תקציב - במידה והועד מעוניין לבצע שינויים בסעיפים השונים של התקציב– ניתן להגיש למועצה תיקון תקציב. רוב סעיפי התקציב לא שונו כלל מתקציב 2014. מדי רבעון יועבר דו''ח ניצול תקציב ועל פיו הועד יחליט אם יש לשנות סעיף זה או אחר.
4. גוף תאורה בסוף רחוב השדרה נמצא בתוך השטח של משפחת שוב. יש להוסיף 2 זרועות עם גופי תאורה אשר יופנו לרחוב והפנס הפונה למשק יש להפנותו לרחוב.
5. ייעוד מבנה בית ספר צופית – בעוד כחודש מתוכננת להתקיים פגישה עם ראש  המועצה. הועד יבקש לבחון העברת חלק ממוסדות הציבור למבנה. כמו הארכיון, כפר מנגן, חוגים שונים, דואר, מזכירות וחדר ביטחון.
6. שונות:
א. לאחר הישיבה האחרונה, הוזמן קבלן העפר, יובל אדרי לביצוע ניקיון סמוך לחלקת יוסי פאר. על אף התיאום שנעשה, יוסי ביקש שלא להיכנס ולבצע את הניקיון, לדבריו, היום אין את אותה הבעיה של סחף – ולא ייכנסו מים או אדמה לבתים. מבקש לא להיכנס ולנקות בינתיים. החלטה: תעשה פנייה לזאביק לנדאו – מנהל רשות ניקוז ירקון, שייתן חוו''ד לפתרון.
ב. הגיע פנייה למועצה, בקשה להציב תחנות אוטובוס נוספות במושב. לשם הצבתם, יש להגיש תוכנית תמרור לועדת התמרור ולקבל את אישורה. החלטה: אין צורך בתחנות נוספות.
ג. התקבל מכתב מהמועצה בנושא הטיפול באסבסט – במבנים ישנים.יש להעביר את המסמך לאגודה- המבנים שלהם.
ד. השתתפות בליגת כדורשת – לאחר שוועד מקומי גן חיים החליט להעביר השתתפותו בליגת כדורשת לקבוצת גן חיים – צופית, ועד מקומי צופית יעביר גם הוא.
ה. בקשתו של עמית להשתתפות באחזקת הרכב – החזר ביטוח. לאחר אישור העלאת השכר והשתתפות בהחזר הוצאות הרכב— נעשתה פנייה למזכיר האגודה להשתתפות במחצית ההוצאות. מזכיר האגודה הודיעה שמשכורתו של עמית כוללת הוצאות רכב ולכן לא ישלמו מחצית מהוצאות אלה. יש לבדוק את הסכם העבודה, האם כולל החזר הוצאות רכב.
ו. הורים של ילדים אשר משתתפים בפעילות תנועת הנוער פנו בבקשה לסייע בהסעת הילדים מדי ימי שלישי לגן חיים. החלטה: בקשה תישלח למועצה.