בק אריה

לזכרם • כניסות

1936 - 2001

בן יפה ושרגא
אריה ז''ל נולד בצופית והיה בן למתיישבי צופית.
אבא וסבא יקר שלנו היה מסור ואוהב.
אבא נילחם בכל כוחו ומרצו בגידול הירקות,
היה חזק ואמיץ כשמו אריה.
אבא אהב את העבודה החקלאית, מושבניק אמיתי יפה- שלט כמלך השדות.
את אבא שלנו תמיד ניזכור, הוא שחינך אותנו ליושר, חריצות, התמדה וסובלנות.
אנו ילדיו מקיימים את צוואתו לדאוג, לכבד ולאהוב אחד את השני תמיד.
אוהבים אותך אבא
ילדיך- ערן, סיגל, גיא.
נכדיך- עדי, רועי, ענבל,
טלי, יובלי, עדן.
אשתך- דרורי

1SQ