פרוטוקול מספר 8 מיום 27.5.2014

פרוטוקולים • כניסות

פרוטוקול מס' 8 מתאריך 27/5/14
משתתפים: ישראל אברמסון, אורי יפה, משה גרינפלד , ירון בר., אורי שמיר, אלדד אלרון ומירי שטרן-דרור.
רשמה: אפרת ציר כהן


על סדר היום:
1. עדכון ע''י הועדות השונות.
2. שבועות – תקציב
3. שער מזרחי
4. עדכון בנושא ביוב, דשא מגרש הספורט.
5. עבודה מזכירות המושב.


דיון והחלטות:

ערן בק וטל הדס הגיעו לישיבה וביקשו לעלות מספר נושאים .

לדעתם הטיפול במושב לא טוב. המושב נראה רע ומוזנח. תיקוני המדרכות שבוצעו, לא בוצעו טוב וחלקם עדיין לא בוצע. רמת הניקיון בלתי נסבלת. כבר שנים שאין אן שיפור. מבקשים שיעשו שינויים.
נתנו לדוגמא, את איזור המרפאה שנראה מוזנח.
הבעיה המרכזית, לדבריהם, שאין שאיפה למצוינות.
אורי יפה: יש להקפיד יותר על האחראים על הניקיון ולבדוק איך ניתן לשפר.
ירון: יש לקבוע  תקנון לגבי פחי אשפה ברחובות. לבעלי המשקים אין מגרעות לפחים והפחים נשארים בחוץ ומפריעים להולכי הרגל.
הסדרת נושא חניית מכוניות על המדרכות.
ערן בק וטל הדס עזבו את הישיבה.
התקיים דיון קצר על הדרך והצורה שהנ''ל הציגו את הדברים. הוחלט פה אחד, שהמזכירות עוברת לספריה. מאחר וכפר מנגן מתוכנן לעבור למקלט שמאחורי המזכירות, המזכירות תעבור במקומם, תוך סגירת המקום בקירות גבס.
ובאותו נושא: על מנת לאפשר עבודה שוטפת, יש לקבוע שעות קבלת קהל. השעות תהיינה: 09:00 – 13:00 בכל ימי השבוע.

1. ירון ואלדד הציגו את התוכנית שלהם לקידום הגינון ואיכות הסביבה בכלל. מספר פרויקטים בתכנון: שדרוג: כניסה ראשית, אזור המרפאה, גן המייסדים, תחנת הסעה ברח השדרה, שדרוג מערכות השקיה, תכנון פעילויות בדומה לסיורי הצפרות. החזרת הפיקוח למושב.
חברי הועד ביקשו לציין שהמצגת מאד מרשימה.
תרבות – אירוע שבועות יוצא לדרך – עלות צפויה 55,000 ₪.
ביטחון – תוצאות הסקר שפורסם מציגות תמונה מגוונת. רוב המשיבים רוצים לגור את השער עקב בעיות בטיחות ואיכות חיים. אבל בכל 43% מהמשיבים, מתנגדים לסגירה.
פרויקט המוביל אינו רלוונטי כנראה עקב עלויות ביצוע מאד גבוהות.
אפשרות שצריכה להיבדק, העסקת שוטר בשכר, לנושא בדיקת רישיונות, בכניסה המזרחית – דבר שייתכן ויגרום לרכבים לא להיכנס למושב כמו גם
לנושא החנייה על המדרכות.
שער מזרחי – לפתיחת השער רכבים יצטרכו לעמוד על פס זיהוי וזאת שלא לאפשר פתיחה מרחוק.
שער מערבי – כניסה למושב – החל מחודש יוני, עקב ריבוי ניסיונות פריצה באזור, השומר בשער ייצא לסיורים ליליים בין השעות 01:30 – 04:30. במידה ויגיעו לשער הסגור, רכבים המבקשים לצאת/להיכנס, השומר יגיע ויפתח.
אנחנו בוחנים את הנושא ולכן מתחילים בחודש ניסיון לאחר מכן נבחן את ההמשך.
בהמשך, נציע לתושבים להפנות את האזעקה לשומר, כך שבמידה והאזעקה תופעל השומר/סייר יוכל להגיע למקום.
נכסים – מועדון נוער חדש – קיימת בעיתיות עם ניהול המכרז. המועצה, על אף שבתחילה הציעה שהיא זו שתנהל את המכרז ואחכ את ההתקשרות עם הקבלן, כרגע לא מסכימה לנהל. תתקיים פגישה בין גזבר המועצה, מהנדס המועצה, משה וישראל.
גן דקל – המועצה קיבלה את מירב ההצעות/הבקשות שנרשמו עי ירון.
תב''ר כיכר – יש לבדוק עם מהנדס המועצה האם מוטי ביקש ממנו לתכנן במקום כיכר.
ביוב – אורי שמיר – בבדיקה שנערכה בהשתתפות אבי צייזל, אורי ואפרת, נראה כי יש חלחול של חול מהמגרשים, שלא נבנו, הגורם בין השאר לסתימות בסוף האילנות. כמו כן, בריכת ביוב אחת לא היתה חשופה וייתכן וגם היא גרמה לחלחול חול. הבריכה נחשפה, 3 בריכות הוגבהו והוספו פקקים לסגירת היציאות מהבריכות המחוברות למגרשים הלא מאוכלסים.

ישראל אברמסון, יו''ר