לזכר רעים

פרק ח • כניסות

הם עולים ועמדים מנגד,
זקופים וגאים, וחולמים...
בחיוך משובה, הבלורית מתפרעת - מול חדוות
עלומים דוממים !!!
ההם חלפו במושבה - רק הד מצהלתם בדממה ירחף,
מתנגן בחמה וסער, מרחבי אין -סוף ילטף...
הוי, שכול ועלטת מתנפצים אלי קרב -
זר ספנה יקדם
יקירים - קדושים;
אגלי טל באורה מבהיקים,
מרחבים של דגן מוריקים,
ורגבים שרוו עד מתום...
נגוהות של שקיעה וכוכב,
מכמני בכורה להולך ולא שב...
למזבח העזוז והתום -
קול ענות גבורה -
למורשת עקשת מתנפצת אלי-אור,
משוש של חרות, מדור לדור,
לעמל, לבטחה ולשלום...