פרוטוקול מספר 33 מיום 5.4.2016

פרוטוקולים • כניסות

פרוטוקול ישיבה מס' ?..050416
משתתפים: ישראל אברמסון, משה גרינפלד, עודד נפתלי, אלדד אלרון, עומר היימן ועינת פרנץ
ועדת ביקורת: יגאל גדרון
אורחים: דב אבן ושי לבנון.

על סדר יום:
1. כיכר – תכנית גינון. יש להשלים עד מאי. טקס לפני יום העצמאות.
2. תכנון שיפוץ בית הספר
3. עדכונים שונים: מדרכות. רשת צל, סימני כביש .
4. ביוב – נורית ברגר.
5. דיווח מקרה ביוב.
6. פרויקט הגזם. הצגת הפרויקט. יש לקבל החלטה לגבי מכולה.
7. עינת – תעלה ליד הבית.
8. שטח ציבורי גינוסר לאחר מדידה.
9. שוק אוכל בבית העם

דיון והחלטות:
טרם דיון בנושאים על סדר היום, ישראל מבקש לעדכן על כך שטל הדס הודיע על התפטרותו מועד האגודה, בין השאר בגלל הלשנות שהיו, לכאורה מהוועד המקומי, נגדו. על פי בדיקה שנעשתה עם פקח המועצה ופקח הועדה לתכנון ובנייה, לא היו דברים מעולם. לא התקבלה שום פנייה מהוועד המקומי בנושא טל הדס והמקלט. באופן אקראי היה במקום נציג ממחלקת הביטחון של המועצה שהבחין שהמקלט ברחוב השדרה מוסתר ואין אליו גישה. הפנייה לפיקוח נעשתה ע''י נציגי מחלקת ביטחון ולא תושבים או הועד כפי שנטען.
1. כיכר – אדריכלית הנוף, שגית קורן, הגישה 2 חלופות לעיצוב הכיכר (מצ''ב). חלופה 1 נבחרה. ליד העצים יוצב סולם + מיכל לאיסוף תפוזים.
2. בית הספר – הוצגו 3 הצעות מחיר. סדרי גודל שכ''ט 66,000 ₪ לפרויקט בסדר גודל של מיליון ₪. החלטה: משרד בן ארי נבחר לקבלת עבודת התכנון, תקבע פגישה ראשונית עם האדריכלים.
עדכון: עדיין לא הוסדר ההיתר לאולם בית הספר. הנושא באחריות סגן מהנדס המועצה.
3. עדכונים: גן שעשועים – הוזמנה רשת צל בעלות של 36,000 ₪ - רוב התשלום יהיה מכספי הביטוח שהתקבלו עקב נזקי הסופה. כמו כן, תבוצע צביעה בגן השעשועים ע''י החצרן. יירכש קומפרסור לצבע וצבעים. יש להחליף את נדנדות הפעוטות עלות משוערת של כ 6000 ש''ח: סימני כביש – צביעת כל מעברי החציה ופסי ההאטה במהלך חוה''מ פסח – עלות של 8400 ₪. מדרכות – לאחר ביצוע סקר נוסף של מפגעי מדרכות ייערך סיור קבלנים וייבחר קבלן.
4. ביוב – נורית ברגר פנתה לועד המקומי בבקשה לבטל את חיובי אגרות הביוב לפי נכסים ולחייב על פי צריכת מים. ההחלטה לגבות על פי נכסים התקבלה לאחר בדיקה מעמיקה של עלויות הביוב לתושבים על פי המנגנון המוצע ע''י רשות המים. מאחר והאגודה היא זו שגובה את התשלום ניתנה לנו האפשרות להקל על התושבים ולגבות על פי נכס, כפי שהיה נהוג עד סוף 2014. החלטה: מנגנון הגבייה יישאר כפי שהוחלט בישיבת הועד מיום 1/10/15. מכתב תשובה יישלח לגב ברגר.
5. ביוב – לפני כשבועיים היתה סתימה במערכת הביוב המושבית עקב ריבוי של מגבונים הנזרקים לאסלה. הביוב גלש במשק שוב והגיע אף לכפר סבא לרחוב נחליאלי! היחידה לאיכות הסביבה של השרון וגם של תל אביב ישר הוזעקו יחד עם עיריית כפר סבא. הסתימה גרמה למפגע תברואתי חמור. נאלצנו לשאוב את מי הביוב ממאגר המים ולהדביר את אזור המאגר ואזור משק שוב. עלות כל הפעולות שנדרשנו לבצע כ 8000 ₪.
6. מהפיכת הגזם – יועלה בישיבה נוספת.
7. תעלה – בין משתלת בן עזר (הסמוכה לביתם) לביתם של משפחת פרנץ יש זרימת מים קבועה. זרימה משמעותית. נדרש לבצע במקום תעלה או כל פתרון אחר שינקז את המים. המצב כיום גורם להיווצרות של מקווה מים עומדים סמוך לביתם של משפחת פרנץ – דבר המביא גם יתושים. החלטה: יש להעלות הנושא בפני האגודה שתטפל בנושא.
8. שטח ציבורי גינוסר – במקום בוצעה מדידה. על פי המדידה ניתן לראות  שבתיהם/גינתם של משפחות דרור וברקר נמצאים על השטח הציבורי ואף על שטחם של משפחת גינוסר. שתילת האקליפטוסים ע''י משפחת גינוסר בוצעה בשטח הציבורי ולא כפי שנטען. החלטה: יש לשלוח מכתב למשפחות דרור וברקר שיפנו את השטח הציבורי. לאחר ניקוי השטח הציבורי על ידם יבוצע במקום ניקיון עשבים.
9. שוק אוכל בבית העם – עוזי גופר פנה לועד המקומי בבקשה לקיים שוק אוכל באופן קבוע בבית העם תוך שיתוף מלא של חקלאי המושב. מאחר ולבית העם יש ייעוד למבנה ציבור ולא לעסקים לא ניתן יהיה להיענות בחיוב לבקשה שלו.