פרוטוקול ישיבה מס' 50: 9/1/18

פרוטוקולים • כניסות

משתתפים:, ישראל אברמסון , אלדד אלרון, עינת פרנץ, עומר היימן  ועודד נפתלי
נעדרו: משה גרינפלד
אורחים: יוסי שוב, גיל ורדי ודורי יעקובובסקי.

הבהרה: הפרוטוקול אינו תימלול של הישיבה אלא רישום עיקרי הדברים.

על סדר היום:
1. אישור פרוטוקול מס 49
2. כיכר בכניסה המזרחית למושב
3. תכנית תרבות לשנת 2018 ותקציב
4. עדכון פגישה בנושא הדואר
5. בטחון – עדכון
6. שונות

דיון והחלטה:
1. פרוטוקול מס 49, אושר. יש להקפיד לרשום את מהלך הדיון בתמציתיות והחלטה. הפרוטוקול אינו תמלול של הישיבה ויש חשיבות רבה לכתוב בתמצית.
2. כיכר- נושא הכיכר ליד השער המזרחי הועלה שוב ע''י המועצה. המועצה קיבלה סיוע כספי ממשרד התחבורה להקמת כיכרות. לדברי מהנדס המועצה, הצומת מסוכנת ויש להקים במקום כיכר. יוסי שוב מבקש שלא יפגעו בשטח נחלתו, מסב את תשומת הלב לכך שביוב המושב נמצא בשטח שלו. דורי, מבקש להדגיש שבמקום נמצא המחסן שלהם ומגיעות משאיות כפולות שצריכות להיכנס למחסן. חשוב שיהיה במקום יכולת תמרון.
החלטה: הועד המקומי בעד פתרון להאטה בתנועה באזור השער, יחד עם זאת, כיכר יכולה להיות בעייתית באזור. כדאי לבחון קבלת חוו''ד מיועץ תנועה. יש לקבוע פגישה בנושא עם מהנדס המועצה ולהציג את עמדת הועד.
3. תכנית תרבות – הוצגה תכונית תרבות לשנת 2018. שינוי בטקס יום הזיכרון- לאחר ששנה שעברה היתה צפיפות בבית העם והיו תושבים שאף לא הצליחו להיכנס לבית העם, השנה יצויין יום הזיכרון בחוץ. בבייסבול או במגרש בית הספר. חג השבועות ייחגג במתכונת שונה, החל משעת אחהצ בשישי. ניתן יהיה לישון במגרש הבייסבול. מצב התכנית וחלוקה תקציבית. החלטה: חברי הועד המקומי מעריכים את עבודתה היסודית של רחלי ורדי, יור ועדת תרבות. התוכנית מאושרת.
4. דואר – התקיימה פגישה בהשתתפות נירה דנציגר ואורנה בן עזר נציגות ועד נכסים של האגודה יחד עם ישראל ואפרת. שוב הועלה נושא הפסד הרווחים של האגודה עקב פעילות הדואר במבנה של האגודה. מציעות לבחון את מבנה המרפאה לדואר. יש לציין שצריך לבצע שינויי מהותיים במבנה לשם התאמתו לדואר. הפרדת כניסות ועוד. הודגש שוב, שהועד המקומי אינו מרוויח כספים מפעילות הדואר במושב. בתקציב הועדה מקומי 15000 ₪ מופנים לפעילות הדואר.
5. בטחון – התקיימה פגישה בנושא שיתוף פעולה בנושא ביטחון בין שלושת המושבים. השתתפו נציגים של שלושת המושבים בפגישה שהתקיימה בגן חיים. את המושב ייצגו עמית מורשטיין ואפרת. שמואל לטקו, תושב גן חיים, הציג תכנית כוללת לשיפור תחושת הבטחון במושבים. לדבריו היום השומר בכניסה אינו מהווה הרתעה וגם אינו גורם לתחושת בטחון אצל התושבים. מציע רכישת מערכת מצלמות שתרשת את המושבים, חמ''ל  בו יהיו מסכים – בהם יצפו מתנדבים או עובד מוקד, יבוטל השומר בכניסה, בחינת סייר ל3 הישובים יחד. החלטה שהתקבלה – לבדוק עלויות.
6. שונות
א. בישיבה קודמת הועלה נושא פסי האטה מגומי ליד השער או חריצים – שני הפתרונות אינם חוקיים. פסי גומי ניתן להתקין רק מסיבה בטחונית (שדה תעופה לדוגמא). במידה ומעוניינים לבצע תוספת פסי האטה – חייבים אישור ועדת תמרור.
ב. חוג גודו – חוג הגודו במושב פועל עם מיעוט משתתפים. 6-8 משתתפים. מנהל החוג ביקש לסייע לו בדמי השימוש על מנת שיוכל להמדיך קיום החוג. החלטה: אושרה החל מחודש דצמבר 200 ₪ לחודש.
ג. עינת פרנץ העלתה את נושא חיילי המושב. לדבריה, החיילים מנותקים מחיי החברה במושב וחשוב להחזירם. עינת תעביר רשימת חיילים ותפגש עם רחלי ורדי לבחינת תכנית פעילויות לחיילים. ישראל יצטרף לועדה.