פיכמן יהושע

לזכרם • כניסות

1902 – 1952

בן שמעון

יהושע נולד בעיירה ימפול שבפלך פולודיה האוקראיני. הצטרף לשורות ''צעירי ציון'' ונבחר כרכז הסניף בעירו. בגיל 17 היה פעיל בהגנה עצמית שהתארגנה בעיירתו. בשנת 1920 גויס על ידי הצבא הסובייטי לאימונים טרום-צבאיים. באותה שנה חצה בשחייה נהר הדניסטר שהיה אז גבול בין אוקראינה ורומניה. שנתיים שהה פיכמן ברומניה, שם הצטרף ל''חלוץ'' ועסק בגיוס וארגון נוער יהודי לעלייה לארץ-ישראל.

בשנת 1922 מגיע פיכמן לנמל חיפה, ומצטרף לשורות ההגנה, ועובר לגור בפתח-תקווה, בה התגורר עשר שנים .שם הכיר את חיה ונשא אותה לאישה בשנת 1924 ושם בשנת 1928 נולד בנם חגי.

בשנים הראשונות לעלייתו לארץ, עבד בבניין ולימים התמנה ע''י סולל-בונה למנהל קבוצה קבלנית, כשחלומו התיישבות חקלאית. והוא חבר ל''ארגון ותיקי הפועלים במושבה להתיישבות חקלאית. בשנת 1933 הניחה קבוצה זו מסד להתיישבות במושב צופית.

בצופית, מונה על ידי השלטונות האנגלים להיות מוכתר המושב. תפקיד אותו מלא עד צאת האנגלים מהארץ. בשנת 1936 עם פרוץ המאורעות נתמנה על ידי ההגנה למפקד אזור צופית, וגויס לנוטרים. היה מהראשונים שלבש מדי נוטרים, חבש את הקולפאק ונשא נשק.

הוא מלא תפקיד של סרג'נט והיה חבר במזכירות הנוטרים. כמו כן קישר בין כל סניפי ההגנה.

האנגלים והערבים כאחד גילו כלפיו יחס בולט של כבוד.

לאחר מלחמת השחרור ניהל את המחלקה לשיקום חיילים- נפגעים, במשרד הביטחון, שהיה צורך לשכן אותם ואת משפחתם בבתים מותאמים.

בגיל 50 נפטר ממחלה ממארת

יהי זכרו ברוך
בתו פנינה

2at