זומר אלקה

לזכרם • כניסות

1904 – 1986
בת שרה ושכנא בוטוינסקי
אימי, אלקה זומר ז''ל נולדה בביאלסטוק. ראשית דרכה בארץ ישראל היתה בירושלים שם עבדה במפעל יצור שמלות ופיאות נוכריות למגזר החרדי בירושלים ובגולה.
הורי באו ברית הנישואים בירושלים בשנת 1926. התחנה הבאה הייתה בפתח-תקווה, שם הצטרפו לאירגון ''להתיישבות אינטנסיבית'', אשר לאחר לבטים וקשיי התנהלות, נוסד מושב צופית.
עבודתה של אימי הייתה בעבודת חוץ – בבית-אריזה להדרים ובמשק החי בחצר, בענף הלול, שהיה הענף המרכזי במשק החי.
בשנת 1971 עברו הורי לגור בירושלים, מסיבות בריאות, ואני ומשפחתי חזרנו לגור במשק הורי בצופית, חילופי דורות.
כאשר נתערערה שוב בריאותה של אימי, היא עברה לבית אבות ''ורה סלומון''.
ביום חגינו ניזכור את חברינו שהלכו מאיתנו בטרם עת ולא זכו לתוחלת חיים נאותה. נישחקו במועקת קשיי יומם וסיבות מחלתם. הקימו משפחות והותירו אחריהם שנות עמל ויצירת משק ואושיות למושב עובדים לתפארת.
בצוק העיתים ובחילופי הדורות נדלדלו שורת המייסדים, דור ההמשך ממלא את הפרצות.

Dyd