פרוטוקול 5 בינואר 2020

פרוטוקולים • כניסות

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מתאריך: 5/1/2020
משתתפים: ישראל אברמסון, עמי לזר, עודד נפתלי, עומר היימן ואריאלה ולד.
אורחים: רינת לוינסון, יעקב זלוצקי וסם פלטר.

הבהרה: הפרוטוקול אינו תימלול של הישיבה אלא רישום עיקרי הדברים.


על סדר היום:
1. אישור פרוטוקולים
2. שינוי תנועה ותמרור במושב
3. מחירון שימוש במתקני המושב.
4. עדכונים
5. שונות
6.
דיון והחלטות:
תחילה חברי הועד המקומי מבקשים לברך את אריאלה ולד על הצטרפותה לועד המקומי.

1. פרוטוקולים מחודשים נובמבר ודצמבר אושרו.
2. שינויי תנועה ותמרור – נמסרו למשתתפים תשובות יועצת התנועה, לכל השאלות והבעיות שהועלו עי תושבים וחברי ועד (מצורפים). לאור התנגדות להפיכת רחוב הקשת לחד סיטרי הפוך מהקיים, יש לבדוק עם היועצת, אפשרות להפוך את הרחוב לדו סיטרי.
רחוב הזית – מבקשים לאפשר כניסה דו סיטרית לרכבים חקלאיים.
רחוב השדרה והאילנות – לא ניתן להפוך לרחובות חד סיטריים.
לבדוק את נושא הסימון והתמרור – איסור חנייה ברחוב השדרה בסופי שבוע.
יש לבדוק אפשרות הקמת מדרכה בצד של משק שוב. אושר להזמין מדידה של המקום.
3. מחירון שימוש – הועבר לישיבה הבאה.
4. שיפוץ בית הספר – כל החומר למכרז הועבר ליועצת המשפטית, עליה לקבל אישור מהנדס (מונה מהנדס חדש במועצה) ואז יציאה בפרסום למכרז פומבי.
לדים  - הותקנו מונים חדשים לבדיקת החיסכון בלדים – כשיוחלפו.
5. * משפחת בית אור רכשה בית במתחם המשתכנים, מבקשים לבצע שינוי בערוגת   גינון הסמוכה לביתם. החלטה : בקשתם אושרה, תוך התחייבותם לבצע את השינויים, על חשבונם ולשביעות רצון הועד המקומי.
• מספר תושבים פנו בבקשה להציב פח כתום למחזור בסוף רחוב השדרה. החלטה: אושרה העברת פח כתום ליד תחנת ההסעה בסוף רחוב השדרה, בערוגת הגינון.
• המשך מדרכה ותאורה בדרך המוביל – השטח הינו של האגודה ולא של הועד המקומי. יש לבדוק את הנושא עם האגודה.
• רכישת דפיברילטור – בשנה האחרונה קיימת מודעות להצלת חיים בעזרת הדפיברילטור – מכשיר החייאה. המכשיר מוכנס לכל בית ספר המונה מעל 500 ילדים ובמקומות ציבוריים. עלות של 5000 ₪ החלטה: אושרה הרכישה.
• עדכון בנושא פריצות/נזקים – עודד עדכן את חברי הועד בשני מקרים שקרו בחודש דצמבר באולם הספורט. הורי הילדים והילדים עודכנו, ויישאו בנזק שנגרם על ידם.
• מבנה הדואר – הועלתה הצעה לרכוש מבנה יביל ולהציב אותו ליד מועדון התרבות או במיקום אחר. עלות המבנה כ 200 אלף ש''ח. החלטה: הנושא יועלה בישיבה משותפת עם האגודה.
• הנושאים לישיבה המשותפת עם האגודה: מצב מבנה הדואר, תאורה ומדרכה מעבר לשער המזרחי, פתרון לסחף ליד השער המזרחי.