פרוטוקול מספר 47 מיום 15-8-2017

פרוטוקולים • כניסות

פרוטוקול ישיבה מס' 47: 15/8/17
משתתפים:, ישראל אברמסון , אלדד אלרון, משה גרינפלד, עינת פרנץ
ועומר היימן.
נעדר: עודד נפתלי
מוזמנים: אריאלה ולד וכפיר אורגיל, תושבי המושב.


הבהרה: הפרוטוקול אינו תימלול של הישיבה אלא רישום עיקרי הדברים.

על סדר היום:
1. בקשת הורי גן הדר לסיוע בנושא תוספת סייעת שנייה לגן.
2. אישור פרוטוקול מס 46
3. ביצוע פרויקט תיקון עמודי חשמל והחלפת תאורה ללדים.
4. השכרת אולם לחוגים
5. חוק הצהרונים
6. סיכום קייטנה
7. שיפוץ מבנה בית הספר – הסמכת יו''ר הועד להגשת הבקשה.
8. נוער – הוצאות מבנה
9. שונות
דיון והחלטה:
1. סייעת נוספת גן הדר - אריאלה וכפיר הציגו את הבעיה בגן הדר. הגן הינו רב גילאי ומונה 25 ילדים. 8 ילדים הם ילדים צעירים, בני 3, שעדיין זקוקים לסיוע, ובצוות חסר, יהיה קשה מאד לתפקד. המועצה מציבה גננת וסייעת ופעמיים בשבוע סייעת שנייה, וזאת בהתאם להוראות משרד החינוך. ההורים מבקשים לממן סייעת שנייה בכל שאר ימי השבוע.  העלות הצפויה כ 40,000 ₪ לשנה. במידה והועד המקומי יסכים לסייע, המועצה תעביר גם היא שליש מהמימון, יחד עם תשלומי ההורים. ההורים מבקשים שהועד המקומי יקבל את הכספים מההורים, יוסיף סיוע מכספי הועד ויעביר למועצה.
החלטה: על אף שתקציב הועד המקומי הינו תקציב מוגבל, הוחלט שהועד יסייע במימון וזאת לאחר בדיקת ניצול התקציב עד לסוף אוגוסט 2017. בהתאם יש לשלוח למועצה מכתב התחייבות לתשלום. הכספים של ההורים יופקדו בחשבון הועד. במידה והחיוב יהיה נמוך מהסכום שנגבה מההורים – הועד המקומי יחזיר להורים.
2. אושר פרוטוקול מס 46 מתאריך 21/6/17
3. עמודי תאורת רחובות – בחורפים האחרונים נתקלנו בבעיות חוזרות ונשנות של הפסקות חשמל – בתאורת הרחובות – לאורך רחוב האילנות. לדברי חשמלאי המועצה, הציוד החשמלי בעמודים כבר מאד ישן וזקוק להחלפה, לדבריו זה מקור הבעיה לקצרים שקורים במהלך החודש. החשמלאי העביר למזכירות 3 הצעות מחיר והתקבלה עוד הצעת מחיר מחשמלאי שהועד החל לעבוד עמו לאחרונה. מדובר בהוצאה של 55,000 ₪. החלטה: על פניו ומבלי לבצע בדיקת חשמל, נשמע שמקור הבעיה אינה בציוד. כמו כן, לועד המקומי אין בשלב זה, תקציב לביצוע פרויקט זה.
• תאורת לדים --- לפני אישור מכרז החלפת התאורה, כדאי לבדוק את עוצמת התאורה. במספר ישובים שבוצעה החלפה – נמסר שהתושבים מתלוננים שהתאורה חלשה יותר. החלטה: חברי הועד ייסעו בשעות הערב לראות את תאורת הלדים במושב אלישמע.
4. השכרת אולם לחוגים. כמדי שנה מתקיימים חוגים במועדון תרבות ובבית העם. עלות השכרת האולם לחוג 70 ₪ לשעת חוג, 90 לשעתיים ו120 ל3 (באותו היום). בימי שלישי בבוקר מתקיים חוג התעמלות לגיל השלישי במועדון התרבות ללא עלות והשנה במועדון נערכו חזרות לאנסמבל שירה. החלטה: חוג התעמלות לגיל השלישי – יהיה ללא עלות, שאר הפעילויות יהיו במחירים הנ''ל.
5. חוק הצהרונים – במושב קיימים שני צהרונים. האחד בגן הדר והשני במבנה היביל של הועד. עקב חוק הצהרונים שפורסם לאחרונה, סמדר שמפעילה צהרון בגן הדר, מחוייבת לגבות מההורים סך של 935 ₪ לחודש. הועד המקומי חייב להחתים אותה על ההסכם בהתאם לחוק ולוודא שאכן מבוצע. עקב הפחתת העלות, החליטה המועצה להפחית בסכום שכ''ד מ2000 ₪ לחודש, לעלות שנתית של 4000 ₪. צהרון חדווה מאחר ואינו במבנה של גן – לא מחוייב לחוק אבל נוצר כאן מצב שצהרון אחד ידרוש סכום מופחת באופן ניכר מהאחר. צפי לבעייתיות. את נוסח החוק יש להעביר לשתי מפעילות הצהרון.
6. קייטנה – השנה ניהלו את הקייטנה ואת פעילות הנייטקאמפ, תושב המושב אסף רשף ותושבת גן חיים מיה לרנר. שניהם בוגרי תנועת הנוער. הקייטנה בניהולם היתה מצויינת, קשר עם ההורים היה מעולה והילדים מאד נהנו. בקייטנה היו כ 96 ילדים ובנייטקאמפ כ 40 בני נוער. כל ההכנסות הוצאו לטובת ניהול הקייטנה – שכר עבודה, ספקי חוץ, פעילויות חוץ, ביטוח ועוד. לאחר כל התשלומים, במידה ותישאר יתרה של 5000 ₪ (הצפי) תועבר לצביעת המבנה.
7. שיפוץ מבנה בית הספר לטובת תנועת הנוער – לשם הגשת היתר יש להסמיך את ישראל אברמסון לפעול בשם הועד המקומי  בכל הקשור בבקשה לקבלת היתר בנייה לשיפוץ מבנה הנוער. החלטה: הוחלט פה אחד להסמיך את יור הועד המקומי, מר ישראל אברמסון, לפעול בשמו ומכוחו של הועד המקומי בכל הקשור בבקשה לקבלת היתר שהועד מגיש בנושא בית הספר בצופית, ללא תוספת שטחים, וכן לחתום בשם הועד על כל מסמך שיידרש ולרבות הבקשה להיתר. כמו גם, למנות ולהסמיך בשם הועד בעלי מקצוע כגון אדריכל/עורך דין וכיו''ב לקדם את הנושא.
8. נוער – בימים אלה, מדריכת הנוער וצוות הפעילים עושים מאמצים לשפר את מראה הקן בצופית. צובעים, מסדרים, מנקים וזורקים. המדבית נועם, ביקשה שבמקום הסמוך למתקני הכושר יהיה משטח דשא, עליו יוכלו לקיים פעולות. כמו כן, יש צורך במכולה, חשמל במקום, אינטרנט, כבלים ועוד. מדובר בעלויות גבוהות.
דשא – הצעת מחיר של קבלן המושב – 21,000 ₪. מכולה כ 10,000 ₪, כבלים כ 200 ₪ לחודש, קולר כ 1200 ₪ ועוד.
החלטה – לשם הפחתת עלויות, עומר ביקש לקחת על עצמו להקים את משטח הדשא, יחד עם הורים וילדים משכבה ו'. מכולה – ניתן יהיה לוותר על דלת צדדית ותאורה תבוצע מאוחר יותר וגם יופחת מחיר זה. ינקי נפתלי הציע עצמו לסייע בכל דבר הקשור למכולה. קולר יד שניה יוזמן. לא כל השינויים יבוצעו בתחילת השנה. נתקדם לאורך השנה תוך בחינת התקציב.
9. שונות –
• התקבלה דרישה מחברת הדואר לבצע חניית נכים סמוך למרכז החלוקה. מצב הצעת מחיר של המתכנן חזי צ'צ'יק להגשת תוכנית לועדת תמרור. החלטה: מאושר, יש לקחת בחשבון שמיקום החנייה לא יהווה הפרעה לחנייה ליד הצרכנייה.
• סימה דודמן פנתה לועד בשאלה האם יש לועד התנגדות לקבלת ילד חוץ (מכפר סבא) לגן הדר. החלטה: הועד המקומי מעולם לא היה מוסמך לעסוק בנושאי חינוך ולפיכך אינו יכול לקבל החלטה בנושא. החלטה בנושא תתקבל עי המועצה בלבד.
• פיתוח בית העם – יש לזרז את אדריכלית הנוף. במידה ואינה יכולה להציג בפנינו תכנית מתוקנת בחודש הקרוב יש לחשוב על חלופה.
• מצלמות – לאחרונה נתקלנו במספר מעשי ונדליזם בגן השעשועים. בישיבה האחרונה התבקש לקבל הצעת מחיר נוספת להצבת מצלמות במקום. התקבלו 4 הצעות מחיר. הצעה הנמוכה ביותר כ 6500 ₪. החלטה: לא ניתן לקבל החלטה בנושא, עד לקבלת ביצוע תקציב מעודכן, יידחה לישיבה הבאה.
• לדים – לפני התחייבות למועצה לפרויקט – רצוי לבדוק את עוצמת התאורה ואם לא נפגע למעשה באיכות/עוצמת התאורה ברחובות. מושב אלישמע ביצע את הפרויקט, באופן עצמאי וכדאי לראות את התוצאה. החלטה: לאחר סיור במקום נקבל החלטה על הפרויקט.
ישראל אברמסון, יו''ר