רובין פסח

לזכרם • כניסות

1903 – 1993

בן דבורה ומשה
פסח נולד בעיר לינוב בפולין בשנת 1903. בשנת 1927 במלאות לו 24 שנים עלה לארץ-ישראל.
בהגיעו לארץ הצטרף לארגון בפת-תקווה, כשמקום מגוריו בכפר-סבא, כי שם מצא עבודה
כפועל חקלאי. משם היה משרך רגליו בחולות ובבוץ, בדרכו לפתח-תקווה להשתתף באסיפות של הארגון, שם שמע על רכישת האדמה להתיישבות בצופית.
מאותה עת, בכל זמן פנוי היה בא למקום לסייר ולתור בו. במיוחד אהב את הגבעה הגבוהה
ממנה ניתן לצפות על כל הסביבה.
אבא, היה שותף להכנת הבלוקים שהיו מיועדים לבניית הבתים של צופית. עם סיום הכנת
הבלוקים החלו בהכנות לחפירת הבאר הראשונה. זכה, פסח, להימנות בין החברים הראשונים שעסקו בחפירתה והיה שותף ליום הגדול בו פרץ זרם מים מתוך האדמה.
השלב הבא היה החריש הראשון באדמת צופית, אשר גם בו לקח פסח חלק נכבד, ותמיד סיפר שהייתה לו אז הרגשה כי הוא מגרש את השממה ומחייה את אדמת הארץ.
פסח יחד עם אישתו בתיה, הקימו את ביתם בצופית. כל השנים עסקו בחקלאות, באותה קרקע שהוא כה אהב.
יהי זכרו ברוך בין המייסדים והבונים הראשונים של צופית.

a0s