פרוטקול ישיבה -ספטמבר 2019

פרוטוקולים • כניסות

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מתאריך: 3/9/19
משתתפים: ישראל אברמסון, גיל ורדי, משה גרינפלד, עמי לזר, עודד נפתלי, עומר היימן אלדד אלרון.

הבהרה: הפרוטוקול אינו תימלול של הישיבה אלא רישום עיקרי הדברים.


על סדר היום:
1. מצב מבנה הדואר
2. תביעה כנגד המושב
3. צהרון במושב – פניית הורים
4. קבלת החלטה לגבי מעבר בין חלקות
5. מועדון חברים
6. שונות

דיון והחלטות:
1. מבנה הדואר במצב פיזי גרוע ביותר. הפרקט מתפרק, סדקים במבנה, רטיבות ועוד.
החלטה: משה יבדוק את המצב וינסה לקבל הצעות מחיר לשיפוץ.
2. הוגשה תביעה כנגד אגודת צופית וישראל. מדובר בהקרנה של משחקי היורו בשנת 2016 שבוצעה ע''י ועדת נוער של הועד המקומי. יוזמת ההקרנה הייתה של הנוער. בפועל היו במקום כ 50 ילדים והורים. לאחר ההקרנה התקבל מכתב התראה, נשלחה התייחסות מעו''ד העצני בשם הועד מקומי/אגודה. היום שלוש שנים אחרי הגישו תביעה בגין הפרת זכויות יוצרים בגובה של 85,000 ₪.
החלטה: יש לפנות למספר משרדי עורכי דין המתמחים בקניין רוחני (זכויות יוצרים) לקבלת הצעת ייצוג ושכ''ט.
3. מספר הורים (4) פנו לועד המקומי לאחר שנותרו ללא פתרון לצהרון במושב. מאחר ואין יום לימודים ארוך בגן הדר ובצהרון הפרטי, מתקבלים ילדים גם מבית הספר – לא נותר להם מקום. היום לאחר פתיחת שנת הלימודים לועד המקומי אין אפשרות לסייע. חשוב לוודא שבצהרון הפרטי, מתקבלים רק ילדי צופית.
החלטה: לקראת שנה הבאה, יש לפנות למועצה האזורית, שיציעו להורי גן הדר להירשם לצהרון בתוך גן הדר – באמצעות חברה חיצונית אך דרך המועצה. כך להורים תהיה אפשרות נוספת לצהרון
4. מעבר בין חלקות - דיון בנושא התקיים בישיבה האחרונה. לאחר התייעצות עם עו''ד לירון רז, ממשרד אריה שפירא , הועברה חוות דעתה במייל לחברי הועד. החלטה:  יש להוציא מכתב מנוסח ע''י עו''ד לירון רז, חתום על ידה,  לבעלי המשקים, שעליהם לדאוג להחזרת גדר הבטיחות למקומה הקבוע. לא ניתן לעבור משיכון בנים לחלקה ב. המעבר הינו מחלקה א בלבד.
5. מועדון חברים – אלדד הציג יוזמה חברתית חדשה, של מספר תושבי המושב, להקמת מועדון חברים לטובת התושבים הבגירים (מעל 18). המיזם הזה קיים כבר במספר מושבים וקיבוצים (גן יאשיה, כפר קיש ועוד). התושבים מדווחים שהמועדון מהווה מקום נעים למפגש חברתי, ואינו מהווה מפגע. מוצע להקים את המועדון בקומה ב במבנה בית הספר, שם יש כבר את כל התשתית. המועדון יפעל במתכונת מצומצמת של יומיים בשבוע (חמישי ושבת), בשעות הערב עד השעה 23:00. הכניסה תהיה לתושבי המושב וחבריהם (הכניסה רק יחד עם תושב). הרעיון, לשבת בחברותא, עם משקה אלכוהולי שיירכש באמצעות כרטיסייה. הכרטיסיות יירכשו במזכירות, כך שלא יהיה כסף במקום. המקום ינוהל ע''י מתנדבים.
החלטה: יש לבצע בדיקה בנושא רישוי עסקים, יש לבדוק מקומות אלטרנטיביים למיזם.
6. שונות –
• הלל בן עזר הגיש מכתב בנושא פתיחת השער  המזרחי לאורך כל היום. מצ''ב. החלטה: בהתאם להחלטה קודמת, השער יהיה פתוח בין השעות 07:00 – 08:30, לאחר מכן ייסגר ותתאפשר פתיחתו באמצעות טלפון.
• ישראל מבקש לעדכן שהנהלת האגודה, החליטה בישיבתה האחרונה, להעביר סך של 30,000 ₪ לטובת סעיף פינוי גזם.