פרוטוקול מאפריל 2022

פרוטוקולים • כניסות

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מתאריך: 2022/2/9

משתתפים: ישראל אברמסון, משה גרינפלד, אריאלה ולד, עודד נפתלי ועומר היימן

** הבהרה: הפרוטוקול אינו תימלול של הישיבה אלא רישום עיקרי הדברים.

סדר יום:
1 .דואר – מיקום
2 .סיבים אופטיים
3 .בקשת מירי דרור לחדר – התנדבות.
4 .הנחה בשימוש באולם יוגה
5 .בחירת מציע פרויקט מתקני כושר ומשטחי דשא
6 .שונות.

דיון והחלטות:
1 .לאחר הוצאת פעילות הדואר מהמבנה יש למצוא מקום חלופי למבנה יביל. אפשרויות: תחנת
דלק לשעבר - רחוב הדר /האילנות או מיקום מרכז המחזור.
מיקום תחנת הדלק, בעייתי מבחינת תחבורה. היציאה / הכניסה מסוכנים.
מיקום המחזור – בכניסה הצפונית למושב, פחות כניסת רכבים לתוך המושב. מבחינת
תשתית, בריכת ביוב נמצאת בקרבת מקום. יש למקם את המבנה כמה שיותר קרוב לרחוב
המשעול.
החלטה: שטח מרכז המחזור נראה כמקום מתאים יותר. תוזמן מדידה לחלקה ותשלח פנייה
לאדריכל אורן בן ארי, לקבלת הצעת מחיר לתכנון והוצאת היתר בניה ופיקוח . כמו כן,
האדריכל ימקם את המבנה במקום הנכון מבחינה בינוי. באותה הזדמנות של בינוי בחלקה,
מרכז המחזור יוסדר.
2 .סיבים אופטיים – עומר הציג הנושא. התקיימה פגישה עם היועץ שהומלץ ע''י המועצה.
שדה ורבורג עובדת אתו באופן עצמאי, ללא קשר למכרז המועצה. יש יתרונות וחסרונות
להליכה עצמאית, לדעתו, היתרונות עולים על החסרונות.
החלטה: יש לקיים פגישה עם היועץ/פרויקטור לקבלת הסבר מפורט, הציבור יוזמן.
3 .מירי דרור פנתה בבקשה לקבלת חדר לטובת קבוצת תמיכה לקהילת ''גנים טובים'' – עבור
נשאיות הגן BRCA .כל הפעילות היא בהתנדבות.
החלטה: הבקשה אושרה. מירי תתאם עם אפרת ערב במועדון התרבות או בספריה.
4 .הסטודיו בקומה שנייה, במבנה המערבי, עובד מאד יפה. יחד עם זאת יש חוגים שיש בהם
רק 2-1 משתתפות ופתיחת השיעור לא כדאית למפעילה. המלצה, להפחית את התשלום
לפי מדרגות: עד 3 מתאמנים – 25 ₪ לשיעור, 10-4 – 50 ₪ לשיעור, מעל 10 מתאמנים
70 ₪ לשיעור.
החלטה: מדרגות תשלום דמי השימוש לחוגים במושב: עד 3 מתאמנים – 25 ₪ לשיעור, -4
10 – 50 ₪ לשיעור, מעל 10 מתאמנים 70 ₪ לשיעור, ההחלטה תקפה לחצי שנה.דיווח על
השיעורים נמסר ע''י כל מפעילה, על בסיס אמון.

5 .מתקני כושר – התקבלו מספר הצעות מחיר להקמת מתחם כושר שיחליף את המתחם
הקיים -שאינו תקין מבחינה בטיחותית/
המתחם יוקם, כפי שהוצג בישיבה אחרת, במקום מגרשי הפטנק. קיימת דרישה של דשא
סינטטי או גומי מתחת למתקנים.
הוצגו ההצעות. הצעתם של איכות המשחק ואורבניקס – נשלחו ללא הגעתם למקום. אפרת
נסעה לראות מתחם שהוקם עי איכות הסביבה בבני ד רור. אורבניקס ולודוס- פזורים בהוד
השרון, רמת השרון וכו.
ההצעה של לודוס – הצעה יותר טובה מבחינה מכשירים, הנציג היה במקום, התקבלו
המלצות עליו.
החלטה: על אף שהצעת המחיר של לודוס מעט גבוהה יותר, יש חשיבות לאיכות המתקנים
והשירות. הצעת המחיר של חברת לודוס התקבלה.
דשא סינטטי – שתי הצעות הוגשו. דשא עוז ודשא כרמל. דשא עוז מקצועיים ומנוסים יותר –
התקבלו המלצות. החלטה: דשא עוז, בהצעה נמוכה יותר נבחרו לביצוע מתחם הכושר
ומתחם גן השעשועים הקטן, הסמוך למועדון התרבות.
6 .שונות:
• גן המייסדים – פרגולה – התקבלה הצעה לבנות פרגולה חדשה מעץ והצעה מברזל
שתהיה יותר עמידה. העץ 9000 + ₪ מעמ'' והברזל יותר יקרה כ 13 אלף ₪ - החלטה:
יותר מתאים פרגולה מעץ מאשר מברזל – יש להתקדם לפרגולה מעץ.
• הסבת מיכל בקבוקי המיחזור למיכל לפינוי קרטונים – עלות של 7000 + ₪ מע''מ –
יבוצע לאחר המעבר של מרכז המיחזור למיקומו החדש.
• עגלת קפה, לפני כחודשיים עלה נושא הנגישות לעגלת הקפה. התקבלו 2 הצעות מחיר
לביצוע שביל נגיש מאבני מדרך ובטון מוחלק. בעלות של כ 9000 + ₪ מע''מ. הצעת
הועד המקומי שהעלות תחולק באופן שווה עם מפעיל העגלה והאגודה.
החלטה: הועד המקומי יסייע במימון 3/1 מעלות הביצוע, באחריות מפעיל העגלה לבצע.

ישראל אברמסון, יו''ר