נשים עובדות במשק החקלאי במושב

גלריה • כניסות


ורדה דיין אוספת ביצים. צילום: יעל ברק גיטה גרוסמן בלול. צילום : יעל ברק עדינה רצקו בחצר ביתה. צילום: יעל ברק אתי האזה אוספת ביצים בלול. צילום: יעל ברק לאה בלווייס מכבסת חיה גינזבורג רוכבת על פרדה דבורה דניאלי מאכילה תרנגולות ורדה דיין עם פרחי הסולידסטר. צילום: יעל ברק זהבה אהרוני בחצר הבית. צילום: יעל ברק חנה צחור ליד צריף המגורים יוכבד ורנר קוצרת בחרמש רחל הפלינג אוספת ביצים, צילום: יעל ברק