פרוטוקול ישיבה מיום 23-7-2020

פרוטוקולים • כניסות

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מתאריך: 23/7/2020

משתתפים: ישראל אברמסון, משה גרינפלד, עודד נפתלי, אלדד אלרון, ועמי לזר
נעדרו: עומר היימן, אריאלה ולד
אורחים, בזום: רו''ח יפה ארקש (סעיף 1), תמר בק, מור ואלון שמיר, נירה דנציגר, חיים דבי, רפאל כהן, שרון פרבר, איתי מנקס
.

** הבהרה: הפרוטוקול אינו תימלול של הישיבה אלא רישום עיקרי הדברים.

על סדר היום:
1. דוחות כספיים 2019 – הצגה ואישור – רו''ח יפה ארקש
2. תקציב 2020 ותברים
3. עדכון מכרז
4. תמרור – אשרור הפיכת שני רחובות פנימיים לחניית תושבי הרחוב בלבד.
5. שונות

על סדר היום:
1.דוחות כספיים – רו''ח יפה הציגה את הדו''חות. מצב הכספי של הועד טוב מאד, לאחר ששנת 2018 הסתיימה בגירעון, שנת 2019 הסתיימה בעודף, כפי שנדרשנו.
החלטה: דוחות כספיים לשנת 2019 אושרו פה אחד.
2. תקציב 2020 ותברים – לאחר ישיבת הועד, התכנסה ועדת כספים של הועד – ישראל, משה ואפרת. תקציב הועד, תוקן על פי צפי ההכנסות שהופחתו והוצגו בישיבה, תקציב 2020 המתוקן, מצב לפרוטוקול זה.
בנושא תברים – המועצה תקצבה את תיקוני מועדון הפיס ב 283 אלף ₪. התקבלו 3 הצעות מחיר: הצעתו של שמואל פאר נבחרה, לאור ניסיונו והצעתו נמוכה משתי ההצעות הנוספות., עלות בסך 240 אלף ₪. לאחר הביצוע וביצוע תשלום במידה ותישאר יתרה, היתרה תוכל לעבור לפרויקט אחר, לאחר אישור המועצה.
מבנה דואר—הצעות שהתקבלו בעלות של כ 140 אלף ₪ - לשם ביצוע האגודה תצטרך להתגייס גם לטובת השיפוץ מאחר ומדובר בנכס שלה. כל החומר הועבר לחגי פורת לשם בדיקה. = הועד המקומי יקצה מסך התברים – 50 אלף ₪.
גן שעשועים – עקב ההחלטה להקים גדר היקפית ומצלמות – הגדלה ל 312 אלף ₪ (לא כולל השתתפות המושב.
תיקון רשת חשמל – 17 אלף ₪ כבר בוצע
שיפוץ בית ספר - ;1,745,000 ₪.
3. עדכון מכרז – התקיימו פגישות אישיות/ראיונות עם שלושת המציעים בהשתתפות ישראל, עומר, אורן האדריכל ואפרת. נרשמו סיכומים וניתנו ציונים לכל אחד מהמציעים. ועדת מכרזים צריכה להתכנס ולהחליט. לאחר מכן, תשלחנה הודעות לכל המציעים.
4. תמרור – התבקשנו ע''י ס. מהנדסת המועצה, לאשרר פעם נוספת את השינוי שביקשנו לבצע בסוף רחוב השדרה (השדרה 68 – 74 ו 76 – 82), הצבת תמרור המאפשר חנייה לתושבי הרחוב בלבד החל מהשעה 17:00 ובסופי שבוע.
שרון פרבר ורפאל כהן (תושב חדש), תושבי רחובות אלה, מברכים על כך מאחר ונתקלים במצוקת חנייה קשה, ברחוב.
החלטה: אושר פה אחד, לבצע תמרור ברחוב השדרה 68 – 74 ו 76 – 82, המאפשר חנייה לתושבי הרחוב בלבד, החל מהשעה 17:00 ועד ל 07:00 למחרת ובסופי שבוע, הועד המקומי ינפיק תווי תושב לתושבים הגרים ברחובות אלה.
5.שונות:
* נושא מדרכות המושב. הולכי הרגל נתקלים בקושי ללכת על מדרכות המושב. אם זה בגלל פחים במדרכות ואם זה רכבים שחונים על המדרכות, כמו גם עמודי בזק. האכיפה במושב ובמועצה בכלל, בעייתית. החלטה: לטווח הקצר: לפנות למועצה לאכיפה מוגברת בנושא חנייה על מדרכות. בטווח הארוך – יש לפנות ליועצת תנועה למציאת פתרון, אם זה הרחבת המדרכות, יצירת מפרצי חניה, הגבהת המדרכות הנמוכות וכד.
* בהמשך לדיונים בנושא גן השעשועים, אריאלה תהיה הפרויקטורית מטעם הועד לנושא. מור שמיר וניר בלומנפלד ביקשו להיות מעורבים ונוכחים בפגישות בנושא. הם יוזמנו להשתתף. יש לבצע את הגדר ההיקפית באופן מיידי, לפני שיפוץ המתקנים והחלפתם.
* נושא עומס הרכבים שנכנס למושב. – הנושא עלה בעבר. המועצה התייחסה לכך. לדבריה (דנה) הטיפול בנושא הוא משרד התחבורה – לא נעשתה התקדמות בנושא. החלטה: ישראל, יפנה ליועצת התנועה של המועצה, הגב רחל ברקן ויבקש את סיועה בקידום, איסור פנייה שמאלה למושב (כניסה ראשית) מכיוון צפון בשעות העומס (בוקר ואחהצ).
* עמית שוב פנה לועד בבקשה להשתמש במתקני המושב, לטובת קייטנה/בייביסיטר לילדי המושב. החלטה: יש להבהיר שלאור המצב, קיים איסור קיום קייטנות ולכן לא יכול להתקיים במתקני  המושב (קייטנה בהגדרתה: פעילות ל 10 ילדים ויותר, ליותר מ 3 ימים לגילאים 3 ומעלה). כל תושב יכול לקיים פעילויות באופן פרטי ועל אחריותו הבלעדית, בלי כל קשר לועד המקומי. עודד יעדכן את עמית בהחלטה.
* מועדון חברים – בשבוע האחרון בוצע במועדון, משטח בטון ומדה. עקב אי הבנה ואי דיוקים מצד הקבלן בוצע בתחילה יציקת בטון. הקבלן השלים ביצוע מדה מתפלסת. יש ויכוח לגבי התשלום לקבלן. עומר יסגור את הנושא מול הקבלן, כשהקבלן לוקח אחריות על הטעות גם מבחינת התשלום.

blank page img