פרוטוקול מספר 11 מיום 7.9.2014

פרוטוקולים • כניסות

פרוטוקול מס' 11 מתאריך 7/9/14

משתתפים: ישראל אברמסון,  משה גרינפלד , אורי יפה ירון בר ואלדד אלרון עומר היימן (יצא לאחר כחצי שעה).
נעדרה: מירי שטרן-דרור
נציגת המליאה: אילונה זק
ועדת ביקורת:  יגאל גדרון
רשמה: אפרת ציר כהן


על סדר היום:
1. שינויים מורשי חתימה
2. בטחון
3. תרבות
4. שיפוץ מועדון נוער
5. חוקי עזר מושביים
6. שונות

דיון והחלטה:
1. לאור השינויים בועד המקומי, מורשי החתימה יהיו כדלקמן:
בבנק הדואר, יהיו מורשי החתימה, ישראל אברמסון ת.ז. 44325850, משה גרינפלד ת.ז 003848843 ואפרת ציר כהן מס ת.ז. 022975585.
בבנק הבינלאומי יצורף כמורשה חתימה, משה גרינפלד.
בפעולות במס''ב יהיו מורשים משה גרינפלד וישראל אברמסון ובמסירת נתונים אפרת ציר כהן.
עו''ד עמיר סגל מוסמך לטפל בשינויים הנ''ל.
2. התקבלה בקשה של עמית להעלאת שכר. החלטה: עמית הרב''ש מסור לעבודה ומשקיע שעות רבות למען בטחון התושבים. הבקשה אושרה. יש לבדוק את נושא השתתפות בהוצאות רכב עם האגודה – המעסיק הנוסף.
חברת השמירה – התקיימו מספר פגישות עם בן ביטחון. האופציה הנבדקת היא הצבת שומר בשער שיהיה החל מ 01:00 סייר עד השעה 05:00, שירותי מוקד בעלות מופחתת, הצבת צ'קלקות באזורים שונים במושב והוספת מצלמות. במידה ואכן יוסכם על מוקד – ההסכם יהיה לשנתיים, עם אפשרות יציאה אחרי שנה. כמו כן, במקרים מסויימים, הפסקת הסכם תוך 30 יום מיום ההודעה.
מבצע מדבקות – החלוקה ע''י הנוער לא הצליחה. המדבקות יחולקו לכל תיבות הדואר.
אורי הודיע על פרישתו מהוועד המקומי, עקב יציאה לשליחות להולנד.
הועד מודה לאורי על תרומתו הרבה עד היום ומצפים לשובו..
3. תרבות – תקציב התרבות נוצל במלואו עד היום אך יש לבחון הוספת תקציב לאירועים חשובים נוספים. אירועי חגי תשרי ומרוצופית.
בוחנים שיתוף פעולה עם גן חיים.
בראש השנה נקיים הרצאה בעלות נמוכה, כיבוד קל – אפיית עוגות ע''י מתנדבים/ות. מור שמיר וגילה פייג מסייעות להצלחת האירוע.
סוכות – הקמת סוכה מושבית יחד עם ארוחת ערב.
חנוכה – טיול או פעילות חנוכיות
מרוצופית – בחוד נובמבר – עומר היימן ולימור אפרת יסייעו.
הערכה תקציבית 25,000 ₪.
ועדת תרבות – כיום למעשה אין ועדת תרבות. אלדד לקח על עצמו את הנושא אך נדרש סיוע. מבוקש שכל חג/אירוע יהיה צוות הקמה. תעשה פנייה לתושבים במייל.
בריכת חורף – אלדד נפגש עם מנכ''ל רשות ניקוז ירקון – זאביק לנדאו. הנ''ל לא נתן אישור להשתמש בבריכה השיקוע הקיימת במושב. קול קורא – בינתיים לא יוגש ומנסים למצוא מקום חלופי במושב.
4. קיבלנו מכתב מהמועצה, בנושא שיפוץ מבנה התרבות. במבנה יש מספר ליקויים שאנו מחויבים לטפל בהם. קיבלנו ייעוץ ומפרט טכני ממהנדס בניין שבחן את הליקויים. מדובר בהוצאה של כ 200,000 ₪. החלטה: יש לפנות למספר קבלנים לשם קבלת אומדן כספי. לאחר מכן יש לפנות למועצה, בבקשה לקבלת תב''ר.
5. חוקי עזר. לדברי ירון, יש צורך לחוקק מספר חוקי עזר בנושא הסדרת הסדר והניקיון במושב וייתכן וגם נושאים נוספים.. מבקש מחברי הועד להעלות נושאים שניתן יהיה לחוקק חוקים לשם הסדרתם. כמו כן, לבדוק היתכנות מבחינה משפטית.
6. שונות:
א. ספר צופית – עלות עיצוב הספר 5500 ₪ + מעמ. עלות הדפסת ספר אחד 75 ₪. הועד המקומי ירכוש 20 ספרים (לספרייה, מועצה וכד'). תעשה פנייה לתושבים, מי שמעוניין לרכוש יזמין, ישלם ויקבל.
ב. קיימת בעיה קשה של ניקוז ברחוב הגפן. יש לטפל בנושא באופן מיידי.
ג. תמרור – עלות הצבת תמרורים לפי התוכנית החדשה המאושרת, כ 8000 ₪. החלטה : יבוצע באופן מיידי.
ד. התקבל מכתב מתושב שיכון בנים – יואב תומר, בנושא תעלת הניקוז שנמצאת צמוד למגרשו. מדי שנה אנו נתקלים בבעיית סחף במקום. הסחף מגיע משטח החקלאי של יוסי פאר. בתוך התעלה מוצבות חביות שלמעשה עוצרות את הגעת האדמה ועלולות ליצור מעין חומה. המצב עלול לגרום לכך שמים יגיעו לבתים של משפחת תומר ופייג. יש להזמין מדידה של המקום + לקיים שיחה עם בעל החלקה.
ה. משתכנים – הכניסה למתחם נפתחה ולמעשה ניתן להיכנס למושב לפני השער הראשי. יש לסגור את הכניסה בסלעים.
ו. פינוי פסולת חריגה. לאחרונה, תושבים רבים מפנים פסולת חריגה מבתיהם. משאיות הגזם מתמלאות מריהוט ישן וכד'. החלטה: פסולת חריגה – בניין, פינוי בתים וכד, על התושב לפנות באופן עצמאי.
ז. לקראת ראש השנה יש לתגבר את הניקיון במושב. הוספת 2  עובדי ניקיון.
ח. 2000 ₪ לטובת פרחים עונתיים או רב שנתיים בנקודות שונות במושב, לשיקול דעתו של יניב – קבלן הגינון.
ט. יש לבחון הצבת מצלמה בפינת המחזור.


מירי דרור הודיעה על התפטרותה מהוועד המקומי עקב סיבות אישיות. יש לפנות לבא אחריה ברשימה.


____    _______________________
תאריך    ישראל אברמסון, יו''ר הועד המקומי