פרוטוקול מס' 15 מתאריך 9.12.14

פרוטוקולים • כניסות

פרוטוקול מס' 15 מתאריך 9/12/14
משתתפים: ישראל אברמסון,  משה גרינפלד ,אלדד אלרון ודב אבן.
נעדר: עומר היימן
ועדת ביקורת:  עינת פרנץ
אורחים: זוהרה פלג, דניאל דיין, ציפי לזר, נתי לזר, אלי ארד, ספי אברמזון, ערן בק, ניר לרנר, שמיר אלון.
רשמה: אפרת ציר כהן


על סדר היום:
1. אישור פרוטוקולים 12, 13, ו-14.
2. מצב התחבורה במושב.
3. הקמת מרכז מיחזור
4. שונות

דיון והחלטות:
1. הפרוטוקולים אושרו – יש להוסיף בפרוטוקול מס' 14 מה- 12/11/14: בנושא תקציב (סעיף 3) – דיוני התקציב יחלו לפחות חוד לפני מועד ההגשה למועצה. תהיינה מספר ישיבות לדיון בהצעת התקציב עד להצבעה ואישור התקציב.
2. זוהרה פלג ביקשה להגיע לישיבה לעלות נושא שמטריד תושבים רבים. עומס התנועה במושב הגיע למצב בלתי נסבל ולא הגיוני.
נהגים רבים נוסעים דרך המושב, בכל שעות היום, אפליקציית וויז מפנה את הנהגים דרך המושב. מבקשת להחתים תושבים על עצומה, עצומה שתסייע לועד המקומי בפנייה לראש המועצה. לדבריה ולדברי התושבים הנוספים שהגיעו לישיבה, על המועצה לסייע ולפתור את בעיית התחבורה. מדובר בסכנה יומיומית.
אלדד הציע לסגור את השער מספר שעות במהלך היום וכך נהגים לא מהמושב יחשבו פעמיים לפני נסיון מעבר דרך המושב. לדברי ספי – הדבר לא יביא להפחתת התנועה.
החלטה: הועד המקומי יעלה את הנושא בפני ראש המועצה, בפגישה ב 10/12.
3. הנושא יועלה בישיבה הבאה – אלדד היה צריך לעזוב.
4. שונות:
א. ישראל מבקש לקבל את אלי ארד לועד המקומי. הנוהל הינו תחילה לפנות למועמדים לפי הרימות ואז להציע לועד המקומי. לפני הגעת המועמד לישיבת ועד – יש להסכים עליו. יש לפרסם שהועד המקומי מחפש תושב אשר ירצה להיות חבר ועד מקומי.
ב. עמודי תאורה – דניאל דיין רוצה לבדוק את הנושא. לנסות לחסוך בהוצאות החשמל.
ג. פנייה של ועד גן הדר לקבל סיוע כספי בקניית דשא סינטטי. אושר סיוע של 1000 ₪.
ד. מד''ב הנוער מאור עזב את התפקיד החל מה 1/12.  ב 23/12 תחל מד''בית חדשה. בחורה מנירית, בעלת ניסיון הדרכה בתנועת המושבים. ישראל מבקש לקיים פגישה עם ועדת נוער.
ה. בן בטחון – צריך לבדוק האם התקדמו עם מספר בתי אב שהתחברו למוקד. במידה ולא, יש להודיע שאנחנו לא נוכל לעמוד באופציה זו של התקשרות.


ישראל אברמסון, יו''ר