2022 - מרוצופית

אירועים חברתיים • כניסות

מרוצופית התקיים השנה ביוזמה ובשיתוף של הזוג זמיר והמועצה האזורית דרום השרון בסוכות 

9Gqzb0KqbJy7Ks2EgkjtGkzxrqqDgI