פרוטוקול 16 פברואר 2020

פרוטוקולים • כניסות

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מתאריך: 16/2/2020

משתתפים: ישראל אברמסון, משה גרינפלד, אלדד אלרון, עמי לזר, , עומר היימן, עודד נפתלי ואריאלה ולד.
.

** הבהרה: הפרוטוקול אינו תימלול של הישיבה אלא רישום עיקרי הדברים.

על סדר היום:
1. אישור פרוטוקול 2/2/20
2. המשך דיון מחירון שימוש במתקני הועד
3. תרבות
4. גן שעשועים
5. פיתוח 2020 – מדרכות ותמרור חדש, ליקויי מועדון תרבות, תיקון תשתית תאורת רחוב סוף רחוב האילנות, מבנה הדואר
6. עדכון – מועדון חברים
7. שונות

דיון והחלטות:
1. פרוטוקול 2/2/20 – אושר
2. מחירון שימוש במתקני הועד אושר, יש לפרסמו (מצ''ב).
3. תרבות – נדחה לישיבה הבאה.
4. הוצגו ההצעות, נבחרה ההצעה של מתקני פסגות. עלות של הפרויקט 300,000 ₪ כולל דשא סינטטי ורשת צל. הפרויקט ממומן ע''י תבר המועצה בסך 209 אלף ₪ והייתרה מתקציב 2020 של הועד המקומי. הפרויקט כולל החלפת כל המתקנים בקומה השנייה של הגן וכן החלפת שני מתקנים בקומה הראשונה שתהיה מיועדת יותר לפעוטות. יש לעדכן את משתתפי ישיבת התושבים בנושא.
5. פיתוח 2020 – מזה מספר שנים יש בעיית תשתית בתאורת רחוב האילנות (מרחוב הברוש ומזרחה). תיקון הבעיה, נדחה מספר פעמים ולא ניתן יותר לדחייה. בוצע תיקון זמני במקום עי המועצה אך המועצה מחייבת ביצוע תיקון יסודי. התקבלו מספר הצעות מחיר.
החלטה: הצעה של אלי אהרון התקבלה, הביצוע ילווה ע''י חשמלאי המועצה, ויאושר על ידו בסיום. עלות 17,000 ₪.
ליקויי מועדון תרבות – מצב הרטיבות והסדקים במועדון מחמיר. מפעל הפיס כבר פנה בעבר שעלינו לבצע את התיקונים. לרשותנו תב''ר בגובה של 150,000 ₪ שאינו מספק לביצוע.
החלטה: עמי יבדוק עם בעל מקצוע, קבלת הצעת מחיר לתיקון במסגרת התקציב המצוי.
כמו כן, עמי יבדוק אפשרות הצבת פנלים סולאריים על גג המועדון ועל גג בית הספר.
מבנה הדואר: יש להזמין קונסטרוקטור לקבלת חווד למצב המבנה.
6. נדחה לישיבה הבאה.
7. נעשתה פנייה של יו''ר ועד מקומי גן חיים, הדס מרזל, להשתתף בעלות של הרצאה שהיא מבקשת להזמין לנוער. כמו כן, היה פער בתקציב עצמאות של גן חיים לעומת צופית. בגן חיים אושר, בתחילה, רק סכום של 20,000 ₪.  היום עומד התקציב על 25 אלף ₪ לכל מושב בחגיגות עצמאות. החלטה: כדאי לקיים ישיבה משותפת עם גן חיים בנושא שיתוף הפעולה בין המושבים וקביעת מדיניות.