פרוטוקול ישיבה מס' 56: 16/9/18

פרוטוקולים • כניסות

משתתפים:, ישראל אברמסון , אלדד אלרון, עינת פרנץ, עומר היימן, משה גרינפלד ועודד נפתלי
אורחים: ניר לרנר, ניר בלומנפלד, ניב פאר, שרון פרבר, עמית מורשטיין, אורי שמיר


הבהרה: הפרוטוקול אינו תימלול של הישיבה אלא רישום עיקרי הדברים.

על סדר היום:
1. בטחון
2. דואר הגבלת שעות חלוקה
3. אולם ספורט – עדכון
4. עדכון שיפוץ בית הספר


1. בטחון – עולה בשיחות בין תושבים ובווטסאפ המושבי, שאין תחושת בטחון במושב. לאחרונה, היו מספר פריצות לבתים וניסיונות פריצה נוספים. קיים חוסר שביעות רצון מחברה השמירה.
תקציב הביטחון, מורכב מהכנסות אגרות השמירה וכן תקציב נוסף מתקציב הועד המקומי הכללי. סך התקציב עומד על 370,000 ₪, הכולל את עלות העסקת רב''ש.
שרון, ביקש לעלות את נושא מצוקת החניה ברחובות מסוימים במושב. ברחובות הקטנים בסוף רחוב השדרה יש מקום מוגבל לחניות, ומשקים שמשכירים יחידות דיור, לא מאפשרים חנייה במשק וקורה מצב שלתושבים ברחובות ממול אין היכן לחנות.
מדובר בחנייה ציבורית , וכל תושב שגר במושב, או חבר שמגיע לאירוח, יכול לחנות במקום.
החלטה: יש לזמן את בעל המשק ולנסות לשוחח עמו בנושא ולהגיע להסכמות.
תוקם ועדת ביטחון שתדון במצב הביטחוני ותעלה הצעות לשיפור המצב. המלצותיה יעלו להצבעה בישיבת ועד מקומי. יש לקחת בחשבון, שתקציב הביטחון מוגבל. להלן רשימת חברי ועדת ביטחון: ישראל אברמסון, אורי שמיר, ניר בלומנפלד, שרון פרבר, ניר לרנר, ניב פאר ועמית מורשטיין.
2. דואר – כידוע סניף הדואר עמוס ברוב שעות הפעילות. תושבים רבים מתלוננים על כך שצריכים להמתין זמן רב בתור. חשוב לציין, שתושבי חוץ שמגיעים לבצע פעולות בדואר – הם אלה שלמעשה, מכניסים יותר תקבולים לדואר. הועד המקומי מממן מתקציבו את הוצאות הדואר (עלות מעביד, הוצאות מבנה וכד), כ15,000 ₪ כל שנה. הועלתה הצעה, ששעה אחת בשבוע, או יותר, תינתן עדיפות לקבלת דברי דואר רשום, ללא תור.
החלטה: יש לבדוק את הנושא עם הנהלת הדואר.
3. אולם ספורט – לאחר העברת כל החוגים לאולם הספורט, גם ההוצאות עלו. הותקן במקום קולר, מאווררים חדשים, אישור בטיחות חדש בו נדרש לבצע  התאמות לתקנים חדשים. ליהודה נוספו ימים להגיע למקום ולבדוק שהכל תקין במקום, ביקש העלאה במשכורת. החלטה: משכורתו הועלתה ב 200 ₪. עליו להגיע לאולם הספורט בנושף לאולם שבמועדון ולדאוג לסדר ולניקיון במקום. קירור באולם – יש לפנות למועצה לבדוק אפשרות סיוע במימון של צ'ילרים למקום.
4. עדכון שיפוץ – היו עיכובים בהגשת כתבי כמויות גם בגלל שהוספו יועצים וגם  עקב דרישת המועצה בקבלת מפרט בטיחות מיוחד, לבנייה סמוך למבנה בית ספר קיים. בימים אלה, הכמאי יסיים את עבודתו והחומר יועבר למועצה, להמשך התקדמות עם הוצאת המכרז
5. שונות – מחר חברת סימנים, תגיע לבצע סימוני כבישים כמדי שנה. עלות של כ 6000 ₪.