מתוך הפרוטוקולים בשנים 1933-1931

פרק ב • כניסות

24.3.31 לא יכולנו להעביר את כולם מסיבות שונות ואושרו רק 25 חבר שעברו לכפר-סבא.
חלק לא עבר לכ''ס מחוסר בטחון בהגשמת מפעל ההתיישבות. באה הצעה מטעם המרכז החקלאי ליישב את הפת'אים בהתיישבות הדרגתית בפ''ת ובמקומם לקבל קנדידטים מומלצים ע''י המרכז החקלאי. (ההצעה עוררה ויכוח סוער).
חבר שוחט: ''מה גורלם של בעלי נחלות חוץ?''
הח' הרצפלד: הארגון הזה עמד לנשור מרשימת התור*.
* מסיבת אי המצאות הח'ח בכפר-סבא

(* הערת עורך: תור להתישבות)
***
29.3.1932 - החלטה 1. להשיג סקיצה אצל הארכיטקט לוטה כהן ולהגישה לועדת בוטובסקי-וילנצוק; 2. למכור את המשתלה; 3. לפעולה תכופה נמנה הח' גולדגוט בכל מקרה של צורך דחוף, בתשלום של ביטול ימי עבודה

***

13.6.1931 אושר שם האירגון: ''האירגון להתיישבות פועלים שיתופית בע''מ'' חקלאי א' פתח פ''ת.
***
20.6.1931
הוחלט לפנות לועד המושבים והארגונים שייעצו לקבוע את מקום הנקודה.

15.7.1931 - תובעים להתנגד לפעולות יכין ב''חרות'' עד שיבטיחו לנו את האדמה הנוספת (במקום 100 דונם). ''נתנגד לכל פעולה עד לידי משמרות''.
***
26.7.1931 - קביעת הסטז: זמן בארץ, זמן בארגון.
***
19.9.1931 - 1) על החברים שאושרו לעבור לכ''ס במשך שבוע ימים, על יתר החברים תוך 3 חודשים.

2) להעמיד את מספר חברי הארגון על 50.

3) לאישור מחדש יכולים לבוא רק הרווקים שנפסלו ובינתיים התחתנו, ואילו מבעלי המשפחות שנפסלו מסיבת המצאם בפ''ת לא יוכלו לבוא לאישור מחדש.

15.4.1932
1- ה' פיכמן מוסר אינפורמאציה על הישיבה שהתקיימה בהשתתפות הח' הרצפלד וב''כ הארגונים. הוברר שמר מול יסכים לגשת לבנין הבתים רק לפי המודל שהוא הציג בתערוכה, וגם בא בדברים עם קבלני בניין להקמת הבתים הללו. לשם זה הוא קרא כבר לכמה ארגונים שיחתמו על החוזים. הארגונים הגישו תכנית בנייה להקמת בית יותר גדול ויותר רחב. לפי דברי הרצפלד ישנו גם תקציב בעוד 10 לירות להקמת בית באותה הצורה שהארגונים תובעים אותה. לע''ע מר מול מתעקש. על הארגונים לא להסכים להצעת מול ועם בואו של מר הקסטר, מבטיח הרצפלד להסדיר את העניין לפי הצעת הארגונים.
2- הודעת הח' גולדגוט שלא מסדרים לו את הכספים המגיעים לו עבור ביטול ימי עבודה. הוחלט לשלם לו.
***
2.5.1932 - מר הקסטר הודיע שארגונים שיש להם פרצלציה, באר רק על אדמת נג'ר העובמדת לרכישה עבורנו. 2. העבודה ביכין תתנהל לפי השוואת מחירים, אין רשות לח''ח העובדים לנהל מששא ומתן מבלי רשות הועד**.
(הערת עורך: ** המדובר היה על תנאי העבודה) 3. קבלת הכספים והתשלומים עובדים ע''י הועד.
****

2.5.1932 - מר הקסטר הודיע שארגונים שיש להם פרצלציה, באר ושתילים יוכלו לגשת לנטיעה. באים בחשבון לפעולה קרובה ארגון רחובות ורק לאחר מכן יתר הארגונים.
(הערת עורך: נמצאו שני ציטוטים מאותו תאריך בעמודים 42 ו - 43)
***

14.5.1932 - מר מול מודיע שהארגונים יקבלו את תכנית הבית שלו, אחרת יחסרו 5 לירות לתקציב. הארגונים תובעים הגבהת הבית והרחבת המטבח והמרפסת. הארגון מכיר בהכרח של התחלת הפרצלציה וסדור מפה טופוגרפית, אך החברה לא תעשה זאת. הארגון יתקשר על אחריותו לעבודות הנ''ל.
***
2.6.1932 - מול דורש דפוזיט עוד 10 לירות.
***
9.6.1932 - מתברר שעניין גביית הכסף ייקח זמן ממושך. מול רוצה להיות השליט על מכון-המים וכל המשתמע מזה.
***
25.6.1932 - לפנות למרכז החקלאי לקביעת מועמד למרכז המושב.
***
11.7.1932 - לעמוד ולהגן על פרצלציה של 9 דונם.
***
22.7.1932 - החברה דורשת שיהיו 3 חלקות: 7 דונם מטעים, 2 ד' עודך מחלקת המטעים, והיתר מגרש 2,700 ד'. למרות התנגדותנו הנמרצת החברה עומדת על שלה. והיינו מוכרחים לוותר.
***
23.7.1932 - אספה מיוחדת של ה-17. נבחר ועד פעולה.*
* אלה מהחברים שלא אושר להם תקציב להתישבות
***

5.8.1932
הסכמנו לבית של 2.70 מ' גובה.
החברה רוצה לרכז בידה את המים לתמיד. התנגדותנו נמרצת. אושרו מטעם הארגון 25 חברים, 5 בודדים + 3 ותיקים. נאלצנו להוסיף למול 10 לירות לח' הבתים כדפוזיט להתחלת הפעולה.
ל-17 מציעים משק עזר. כשיקדחו באר שנייה יהיה גם להם מים. הם מתנגדים.

6.8.1932
לפתוח ספרים, לפי דרישת המבקר ולהתחיל בפנקס שוברים. על הגזבר לסדר לו פנקס קופה. מחליטים לשכור חדש לישות המזכירות ולרכוש ארון, לסדר מעטפות ונייר עם חותמת ארוכה.
8.8.1932
אם יש ברצוננו להתחיל בבנין באוקטובר או בינואר, עלינו להשתתף בעד כל הארגון ב50 לירות. מר מול מסכים לקדוח באר נוספת שתספק מים לכולם (כולל ה-17). בוטקובסקי ומול ביקרו במשתלה ומצאו אותה מתאימה. בוטקובסקי מסכים לנטיעות סתיו. בימים הקרובים ייגשו לפרצלציה של השטח: הסמן הסכים להתחלת הפעולות תיכף. ישנה הבטחה לסדור המשאבה בימים הקרובים. הנטיעה בין 15 בספטמבר ל-11 באוקטובר. השבוע יצאו לחרוש את ה-30 דונם. הארגון מקבל את כל העבודות, הח''ח יעבדו יומיים. הרווח יישאר בידי הארגון לפעולה כללית. כל העבודות נעשות בהשוואה. העבודות שתוכל לעבוד חברה- זכות הבכורה לאשת החבר. כל חבר שלא משקיע את ימי העבודה בעבודות הלא מכניסות, מכניס תמורתם שכר של עבודתו במקומו הקבוע.
נבחנים הנהלה לנטיעה: אליהו מליס ואברהם ויגודסקי.
דעת המזכירות:
אנו לא צריכים לאפשר נטיעה חלקית. הבאר הנמצאת כרגע בידנו והאינסטלציה מכוונים רק ל-33.

25.8.1932
מול רוצה מאיתנו התחייבות רשמית שבמקרה ויחפור באר שנייה ויהיה לו עודף מים, נתחייב לקנות ממנו מים; את הבאר שלנו נזניח ולא נשתמש בה וכל ההפסדים הכרוכים באופרציה זה יחולו עלינו. הייתה הופעה נפרדת של אחרים מפ''ת, מאלה שלא אושרו להתיישבות. על המזכירות למנוע הישנות הופעות שכאלו.
***
דו''ח של אברהם ויגודסקי
3.8.1932 - התחלנו את העבודה ביום שלישי 30.8. בתוך הפעולה שלנו להכין את החלקות: הטופוגרפיה, המים, האינסטלציה, יישורן וסימונן לנטיעה. הכל מתקדם בטמפו רצוי, אך יש רק בעיית המים. באופן פרינציפיוני יש הסכמה מצד המהנדס וילנצ'וק לחבר את הצינורות ל''חרות אמריקה'', אולם על חשבון הארגון. קיבלנו עלינו את הנחת הצינורות- קו מרכזי 600 מטר, יש לחייב את כל החברים למכסת ימי עבודה.

החלטות
1- הארגון ישלם שכר י''ע 25 גרוש.
2-חובת השתתפות- 15 י''ע לאיש. במקרה יוצא מן הכלל תהיה תמורת ההשתתפות בגובה המשכורת.
3- הוצע שחברי הארגון המאושרים יטעו יומיים ויום אחד יטעו הבלתי מאושרים.
ח' דניאלי: מהם הגורמים שהביאו לידי יצירת ועד פעולה מיוחד של ה-17? אנו חושדים בכוונות רעות, צריכים למצוא את הדרך המשותפת, אחרת הארגון לא יישאר בשלמותו.
ח' בלווייס: סידר 24 לירות, הבטיחו לסדר 11 לירות, היתר בשטרות לזמן ארוך. על המזכירות למצוא מוצא בכיוון של דחייה. מרכז החקלאות הציע שה-17 ייטעו רק עד 40 דונם בסתיו. ההצעה עוררה התנגדות.
***
11.9.1932 - סידור נשף סיום של הנטיעה, נדחה עד להתחלת הבניינים וסידור ההגרלות של החלקות.
***
13.9.1932

החריש ייגמר רק מחר. מים מקבלים כרגע מ''חרות'', בעוד יומיים תגמר הבאר שלנו ואז הנטיעה תכנס לטמפו ההולם. מתחילים בהקמת הגדר. חבר מציע ל-17 לנטוע רק 13 חלקות בנות 4-5 דונם. מתברר שיש חלקה אחת מס. 29, שכולה נזז. יש צורך להחליפה בחלקה אחרת.
***
19.10.1932

גמר הנטיעה. נטענו 32 חלקות כל חלקה 300 שתילים לימונים; 120-130 חושחשים, והוסיפו לכל חלקה 50 לימונים למשתלה על חשבוננו. מצב הפרדסים לא רע, ישנו גידול, נמשיך באינסטלציה, בית המכונה ייגמר השבוע. בכל חלקה הושקעה 1/4 18 י''ע.
הקבוצה העובדת לא יכולה להמשיך בעבודה טרם השלימו כל החברים את מכסת ימי העבודה. נבחרה ועדת פרצלציה של הפרדס מהח''ח ירקוני, הילמן, אייזיפס, זלוצקי וויגודסקי.
***
19.11.1932 - ההגרלה נקבעה ליום 22 בנובמבר 1932. בהגרלה ישתתף ב''כ מזכירות מועצת פועלי כפר סבא, נקבעה וועדת ההגרלה: ירקוני, פיכמן וזכריה.

***
22.11.1932 - ההגרלה.
***

7.1.1933 מציעים לקנות סוס לכל 10 בעלי חלקות במשותף, כדי לקמץ בהוצאות. מחליטים להתחלק להגרלת הבתים ל-3 בלוקים, ועל החברים להתארגן לקבוצות. נקבעה ועדת הגרלה לבתים הח''ח זק, זומר וורנר. יבנו 3 גגות שטוחים. הפרש ההוצאות על הארגון. המגרשים ייקבעו לח''ח ידועים ע''פ החלטת פיכמן. מחליטים על סידור בלוקים 2+2. החברים המקבלים את בתי הבטחון יש להם רשות לבחור להם שכנים בלי הגרלה.
* בתים אלה נועדו לתפקידי בטחון.

*** ההגרלה נקבעה לשבת 4.2.1933

קובלים על אי משמעות בענייני עבודת, על זלזולים וגידופים במרכז, ומציעים לחייב משמעת- ולהזהיר את החברים. ''יכין'' דורשת 40 דונם עבור ''חירות אמריקה'', הסתדרו 8 בלוקים של שניים-שניים והוגרלו המגרשים.