משטרת הישובים העבריים - "משמר הנע" בצופית

פרק ח • כניסות

ברצוני להשתמש בהזדמנות זו, במלאות 30 שנה לצופית, כדי להעלות על הכתב, ולו רק על קצה המזלג, חלק מפעולותיה של אחת השלוחות הנכבדות בכוחות ההגנה של הישוב העברי לפני קום המדינה, אשר בין ישובים אחרים, שימשה לה גם צופית בימים ההם בסיס ובית אולפנא צבאי ליגאלי לרבים שעתידים היו להמנות על לוחמי מלחמת הקוממיות. יתירה מזו, צופית היתה בשנים הללו לא רק מופת ודוגמא לרבים בשל חריצותה וכושרה לקיים משק חקלאי מעורב, אלא היא היתה, כאמור, גם בסיס וכור היתוך לעניני הגנה ובטחון, ולא רק לישובי הסביבה כמו גן-חיים, שכ' אליעזר, שדה ורבורג ועוד, אלא שימשה בית אולפנא לקיבוצים צעירים בסביבה, שקיבלו בה את הכשרתם לקראת משימות בטחוניות והתיישבותיות.
צופית היתה מגדלור שלאורו רכשו כל ישובי הסביבה תודעת בטחון וחשלו עצמם לקראת ימי מסה.
הופעת משטרת הישובים העבריים בישובים ונקודות הספר עוררה גל של שמחה ועידוד בין המתיישבים שעל כן זה איפשר לאנשי הישובים, מושבים וקיבוצים להחליף כוח אחרי לילות רבים של שמירה בעמדות לאחר יום עמל מפרך. הופעת אנשים אלה עם נשק ליגאלי נתנה אפשרות גם להפעלת הנשק שב''סליק'' הישוב במקרה של צורך.
חיל הנוטרים לא היה בעיקרו אלא אותו חלק של אירגון ההגנה שניתנה לו האפשרות לפעול בגלוי ובמסגרת החוק של משטר המנדט הבריטי, בעוד שאירגון האב עצמו - ''ההגנה'' - נשאר סמוי מעיני השלטונות.
החטיבה המרכזית של חיל הנוטרים והרוח החיה בה היתה משטרת הישובים העבריים. רשת ישובינו החקלאיים היתה בזמנו דלילה לעין שעור ורוב הישובים היו מוקפים כפרים-ערביים, וכמעט כל הנקודות היו חשופות לתוקפנות עויינת, כולל צופית שנמצאה בגבולות המשולש המסוכן: קלקיליה - טול כרם - ג'נין.
הנוטרים לא גוייסו גיוס חובה ע''י השלטון, הם היו מתנדבים שהתייצבו לקריאת ההנהגה הלאומית ומוסדות ההגנה. לא פרנסה היתה הנוטרות כי אם שליחות, ושליחות לא קלה כל עיקר. שליחות זו באה על ביטויה המרכזי והיעיל בפעולותיהם של המשמרות הניידים במשטרת הישובים העבריים. תודות לכיסויו של חיל זה היה מספרם בפועל של המשתתפים במבצעי ההתגוננות הגלויים גדול בהרבה ממספר הנוטרים הכלולים בתקן הרשמי. אמנם, השלטון הבריטי היקצה לנוטרות מרחב פעולה מוגבל, אולם הנוטרים חרגו מהגבולות שנתחמו להם, והמרות של ההנהגה הלאומית היא שהכריעה תמיד.
כאמור, מקום מיוחד בחיל הנוטרים ובמשטרת הישובים העבריים תפסו ה''מ'נים'', או הניידת כפי שכינוהום, האנשים היו מרוכזים וגרו במקום אחד, ע''י כך נוצר משטר חיים והווי של חיי מחנה על כל גילוייה של יחידה מגוייסת טיפוסית. בישובים בהם הוקמו ה''מ'נים'', היו הילדים מסתכלים עליהם בהערצה, כאשר עם הופעתם בכובע האוסטרלי רחב השוליים במקום ה''קופלק'' התורכי של ה''גאפירים'' עד אז, הועלתה הכרתם העצמית של הנוטרים ויוקרתם עלתה בקרב יהודים וערבים כאחד. ''המשמר הנע'' נכנס לפולקלור העממי ושירים חוברו והושרו עליו:

הטנדר נוסע, הטנדר כה רץ,
מגדות ים המלח עד עין המפרץ.
הלילה, לילה אפל,
הטנדר, הטנדר מתגלגל
הטנדר פתח פיך בשיר,
לבנו רחב וצעיר,
אם אש מלפנינו, אם אש מאחור -
הטנדר אל תעצור!''
(י.אורלנד)

אמנם לא כל שכבות היישוב התייחסו לנוטרים באהדה ובהבנה הראוייה, היו גם כאלה שראו בהם בטלנים ואוכלי לחם-חינם, אולם רוב הציבור הבין וידע את ההכרח בקיום כוח צבאי קבוע המכין את עצמו, אף בימי שלום כביכול לימי פורענות.
משטרת הישובים העבריים היתה המלווה הנאמנה לכל מבצעי העלייה על הקרקע בימי חומה ומגדל. היא עשתה נאמנה את שליחות ההגנה בהדיפת ההתקפות על ישובים, בהבטחת עורקי תחבורה, בהגנה על עובדים בשדות ובמטעים, בהצבת מארבים לקידום פני תוקפים וחורשי מזימות ובהבטחת האחזויות חדשות באזורים מועידם לפורענות.
הנוטרים קיבלו אימונם מידי הצבא הבריטי. הקורסים הראשונים התקיימו במחנה סרפנד ובו השתתפו מיטב מפקדי ההגנה בארץ שהופיעו כקורפורלים או סרג'נטים. הצבא העמיד לרשות הקורסים את מיטב מדריכיו, וזו היתה שיטת הדרכה כמעט מושלמת ומאורגנת להפליא, היתה מבוססת על הנסיון האחרון בצבא הבריטי. המפקדים ב''הגנה'' לא היו רגילים לשפע כזה של נשק, אך הסתגלו מהר ונצלוהו עד קצה גבול היכולת. לא אחת הביעו ראשי הצבא הבריטי את פליאתם מרמת גבול היכולת. לא אחת הביעו ראשי הצבא הבריטי את פליאתם מרמת הידיעות של חניכיהם המצטיינים. מצופית השתתפו בקורסים אלה הסרג'נט והמפקד יהושע פיכמן ז''ל ויבדל לחיים, כותב הטורים.
בסיכום ניתן לקבוע, כי אכן מילא חיל הנוטרים, וביחוד חטיבות משטרת הישובים העבריים, ובתוכם יחידת המ'נים, את כל התפקידים שנועדו להם בהגנת קיומו של הישוב ובפיתוח כוחותיה של ההגנה, עד היותה צבא ההגנה לישראל.
סקירתי זו על חיל הנוטרים בתקופת הסער, תהיה לקויה בחסר אם לא אעלה על נס פעלו המבורך וללא חת של המא''ז (מפקד האזור) יהושע פיכמן ז''ל, אשר בהדרכתו ובהשראתו טופחו בחרדה ובאהבה ונתאפשרו רבים מן ההישגים הללו. הוא היה הלוז שבשדרת האזור והרוח החיה. שקד על בטחון הסביבה שדאג לכל מחסור של יחידת משמר הנע המגוייסת, והיה אביה ופטרונה לכל. כן מציין אני בקורת רוח מרובה את סבר הפנים והרוח הטובה בהן נתקבלה יחידתנו ע''י אנשי המושב, ויחסי הידידות הכנים שנטוו ונקשרו בין חברי היחידה לבין רבים מחברי צופית, אשר עד היום טרם נס ליחם ופג טעמם. קבלו נא עם הופעת הקובץ הזה לציון ולזכרון, גם ברכת יחידתי בעבר, שהיה לי הכבוד לעמוד בראשה ולהיות מפקדה הישיר, וברכתי אני - ברכת איש מגן לשעבר.
16.4.64