הפלינג אריה

לזכרם • כניסות

1910- 2005
בן אסתר ושלמה
אריה נולד ליד צ'רנוביץ בכפר פהורלוביץ. בגיל 13 נאלץ לעבור עם כל משפחתו לעיר צ'רנוביץ, בגלל האנטישמיות שהיתה בכפר.
אביו שהיה סוחר בהמות, נרצח בדרכו לישראעל ידי אנטישמים שרצו את כספו.
אריה, שהיה בן יחיד בין ארבע בנות, נאלץ לעזור בפרנסת המשפחה.
הוא היה ניצול שואה ובדרכו לישראל בשנת 1947 באניה ''מדינת היהודים'', ניתפסה האניה על ידי הבריטים והעולים נשלחו לקפריסין. בקפריסין התחתן אריה עם רחל למשפחת לייסנר. אחרי 18 חודשים הם עלו ארצה באופן ליגלי, ואחרי חודשיים נולד בנם הבכור שלמה, במושב צופית.
במושב עבר אריה כחקלאי במשך 56 שנים עד יום פטירתו.
במשך מספר שנים היה אחראי על בית הכנסת במושב, דאג שיהיה תמיד חזן בימים הנוראים ושיהיה מניין בימי שישי.
הותיר אחריו אשה, שני בנים וארבעה נכדים.
יהי זכרו ברוך

2TH